Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorHaatainen, Hanna
dc.date.accessioned2016-04-27T08:43:53Z
dc.date.available2016-04-27T08:43:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1526319
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49568
dc.description.abstractHanna Haatainen (2016). Oppilaiden toimijuuden kehittyminen terveystiedon oppituntien luokkahuonevuorovaikutuksessa. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, terveyskasvatuksen pro gradu-tutkielma, 99 s., 4 liitettä. Oppituntivuorovaikutuksen avulla voidaan vaikuttaa oppilaiden toimijuuden rakentumiseen. Toimijuus viittaa yksilön aloitteelliseen toimintaan, kykyyn ottaa toimijan ja tekijän paikka sekä jakaa osaamistaan ja ottaa sitä muilta vastaan. Terveystiedon opetussuunnitelma ohjaa oppilaiden toimijuuden kehittämiseen, sillä terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. Opetussuunnitelman mukaan terveystiedon tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. Tämän pro gradu- tutkielman tarkoituksena on tutkia, millaisin vuorovaikutuksellisin keinoin oppilaiden toimijuutta rakennetaan terveystiedon ensiapuoppitunneilla. Tutkimusaineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 2012 videoimalla erään keskisuomalaisen yläkoulun yhdeksännen luokan terveystiedon ensiapuoppitunteja (3x45 min). Aineisto litteroitiin sanatarkasti ja analysoitiin soveltaen diskurssianalyysiä ja keskustelunanalyysiä. Aineisto jaoteltiin 47 episodiin, joista tunnistettiin puhetapoja ja vuorovaikutuksellisia tunnuspiirteitä. Puhetavat ja tunnuspiirteet jaoteltiin kahteen ryhmään, jotka olivat opettajan puhetavat vuorovaikutuksen rakentajana ja oppilaiden puhetavat vuorovaikutuksen rakentajina. Episodeista tarkasteltiin myös puheenvuorojen jakautumista ja keskustelujen aloittajia sisällönerittelyn avulla. Oppilaiden toimijuus rakentui ja sitä vahvistettiin ensiaputunneilla erilaisin vuorovaikutuksellisin keinoin. Oppilaiden puhetavoista toimijuuden kannalta nousi esiin erityisesti oma-aloitteinenpuhe ja kokemuksellisuuspuhe. Merkityksellisiä vuorovaikutuksen tunnuspiirteitä olivat tilan antaminen oppilaiden kokemuksille ja puheenvuoroille, innostaminen, erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen ja asioiden problematisointi, joka ilmeni opettajan haastamisena ja oppilaiden esittäminä mitä jos -kysymyksinä. Episodeissa esiintyi yhteensä 997 puheenvuoroa, joista opettaja käytti 479 ja oppilaat 519 puheenvuoroa. Oppilaiden puheenvuorot jakautuivat epätasaisesti, sillä yksi oppilas käytti 149 puheenvuoroa, mutta neljä oppilasta ei käyttänyt kolmen ensiapuoppitunnin aikana yhtään puheenvuoroa. Tämän tutkielman perusteella voidaan todeta, että oppilaiden toimijuuden tukemiseksi oppilaiden puheenvuoroille ja ajatuksille tulee antaa luokkahuoneessa tilaa. Vuorovaikutus ja puheenvuorot jakautuivat luokassa epätasaisesti, minkä takia myös hiljaisten oppilaiden toimijuuden rakentumiseen tulee kiinnittää huomiota. Toimijuuden rakentumisen kannalta oppilaiden osallistaminen, esimerkiksi erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta on tärkeää. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää keskusteltaessa luokkahuoneen vuorovaikutuksen vaikutuksesta oppilaiden toimijuuteen, oppimiseen ja osallistumiseen. Lisäksi tutkimusta voidaan hyödyntää opettajankoulutuksessa. Asiasanat: toimijuus, luokkahuonevuorovaikutus, diskurssianalyysi, keskustelunanalyysifi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (116 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertoimijuus
dc.subject.otherluokkahuonevuorovaikutus
dc.subject.otherdiskurssianalyysi
dc.subject.otherkeskustelunanalyysi
dc.titleOppilaiden toimijuuden kehittyminen terveystiedon oppituntien luokkahuonevuorovaikutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604272331
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2016-04-27T08:43:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotoimijuus
dc.subject.ysoluokkaopetus
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoterveystieto
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record