Show simple item record

dc.contributor.advisorKolu, Jaana
dc.contributor.authorKotkavuori, Ella
dc.date.accessioned2016-04-25T19:48:11Z
dc.date.available2016-04-25T19:48:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49548
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa opettajien kokemuksia syksyllä 2013 yhteenmuuttaneiden suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden yhteiselosta. Tarkoituksena on selvittää miten opettajat suhtautuvat koulujen yhteenmuuttoon sekä mitä mahdollisuuksia ja haasteita he näkevät siinä, että lukiot toimivat samoissa tiloissa. Lisäksi selvitetään ilmeneekö koulujen välillä jonkinasteista yhteistyötä, ja miltä oppilaskieliryhmien välinen kanssakäyminen vaikuttaa opettajien näkökulmasta. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jonka tarkoituksena ei ole yleistää saatuja tutkimustuloksia vaan lisätä ymmärrystä ajankohtaisen ilmiön ympärillä. Tutkimusmateriaali pohjautuu elektroniseen kyselyyn, joka lähetettiin molempien koulujen opettajille, ja johon vastasi yhteensä 24 opettajaa. Tulosten analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysia. Tutkimustulokset osoittavat että opettajien suhtautuminen koulujen yhteiseloon on toisaalta positiivista ja toisaalta negatiivista. Molempien koulujen opettajien vastauksissa näkyy paljon samankaltaisuuksia. Osa opettajista suhtautuu tulevaan myötämielisen jännittyneesti ja uteliaasti kun taas toiset ilmaisevat huolensa muutosta kohtaan. Negatiivissävytteisten vastausten taustalla näkyvät kiireellinen aikataulu, tilojen puute, vallitseva epätietoisuus tilanteesta ja tunne siitä, ettei opettajia kuunneltu, kun päätös koulujen yhteenmuutosta tehtiin. Uusi tilanne koetaan kuitenkin jännittävänä ja haastavana. Koulujen saman katon alla asumisessa nähdään useita mahdollisuuksia tulevaisuutta ajatellen, kieliryhmien välillä vallitsevien ennakkoluulojen hälvenemisestä yhteisiin tilaisuuksiin ja projekteihin, mutta vielä ei merkittävää yhteistyötä lukioiden opettajien välille ole syntynyt. Opettajat ovat yhtä mieltä siitä, että käytännön asiat kaipaavat ensin ratkaisuja. Opettajien mukaan myös oppilaskieliryhmien välinen vuorovaikutus on toistaiseksi varovaista. Jotta yhteiset tilat jakavien suomen- ja ruotsinkielisten koulujen yhteiselon vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan voitaisiin tehdä tarkempia johtopäätöksiä, tarvitaan pitkäaikaistutkimusta koulujen toiminnasta ja yhteistyön kehittymisestä koulujen välillä.
dc.format.extent47
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertvåspråkighet
dc.subject.othertvåspråkiga skolor
dc.subject.othersamlokalisering
dc.subject.othersamlokaliserade skolor
dc.subject.otherspråkpedagogik
dc.subject.otherskollösningar
dc.subject.otherskolspråksdebatten
dc.subject.otherdebatten om tvåspråkiga skolor
dc.subject.otherskolkontext
dc.subject.otherfenomen
dc.subject.otherskolsystem
dc.titleUnder samma tak : en fallstudie utifrån lärares erfarenheter av de samlokaliserade skolorna i Österbotten
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604252313
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2016-04-25T19:48:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record