Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorCampello, Kirsi
dc.date.accessioned2016-04-16T11:06:21Z
dc.date.available2016-04-16T11:06:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1525836
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49354
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on saada lisää tietoa viestinnän merkityksestä julkisen sektorin innovaatioiden jalkauttamisesta sekä antaa viestintälähtöistä näkökulmaa tulosten juurruttamiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan hanketulosten levittämistä ja valtavirtaistamista innovaation implementointiprosessina sekä viestinnän roolia levittämisessä ja valtavirtaistamisessa. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millaisena prosessina hankkeet näkevät levittämisen ja valtavirtaistamisen? 2) Mitkä tekijät ohjaavat hankeinnovaatioiden jalkauttamista julkisella sektorilla? 3) Mikä on viestinnän rooli levittämis- ja valtavirtaistamisprosessissa? Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tehtiin teemahaastattelu kuuden eurooppalaisen Equal-yhteisöaloitteen hankkeen edustajalle. Equal-aloitteessa tarkoituksena oli kehittää innovatiivisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Levittäminen on tutkimuksen mukaan lähinnä tiedottamista hankkeen tuloksista. Valtavirtaistaminen taas on prosessi, joka alkaa jo yhteistyökumppaneiden valinnasta. Onnistuminen edellyttää merkitysten jakamista, yhteisen kielen löytymistä ja dialogia. Innovaatioon implementointiin vaikuttavat innovaation (ulkoiset) puitteet kuten poliittinen tahto ja rahoitus, sisäinen innovaatioympäristö kuten asennoituminen valtavirtaistamiseen sekä innovaation ominaisuudet kuten siitä saatava hyöty (Johnson 2001). Implementoinnissa voidaan hyödyntää erilaisia viestintästrategioita (Lewis 2007), joista esiin nousivat erityisesti levittäminen versus osallistaminen ja kohdennettu versus yleistason viesti. Osallistamista lähestytään resurssiorientoituneesti (Lewis & Russ 2012) hyödyntämällä osallistujien panosta innovaation kehittämisessä. Laajemmin innovaatiota voidaan tarkastella ekosysteeminä (Luoma-aho & Halonen 2010). Luoma-ahon ja Halosen (2010, 19) neljä aksioomaa viestinnän roolista innovaatioekosysteemissä ovat ”1) aineettomat pääomat ovat keskeisiä innovaatioprosessille ja koko ekosysteemille, 2) viestinnän avulla innovaatioekosysteemi kukoistaa 3) huomiotyöntekijät ovat sosiaalisen pääoman luojia (social capitalists) 4) viestintä on pääasiallisin keino, jolla huomiotyöntekijät operoivat.” Tutkimuksen mukaan aksioomat ovat toteutettavissa hanketulosten levittämisessä ja valtavirtaistamisessa, mutta erityisesti huomiotyöntekijöiden rooli edellyttää lisätutkimusta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherinnovaatiot
dc.subject.othervaltavirtaistaminen
dc.subject.otherjulkinen sektori
dc.subject.otherorganisaatioviestintä
dc.subject.othersosiaalinen pääoma
dc.titleViestinnän rooli hanketulosten levittämisessä ja valtavirtaistamisessa : innovaatioprosessista ekosysteemiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604162225
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2016-04-16T11:06:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysovaltavirtaistaminen
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysoorganisaatioviestintä
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysohankkeet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record