Show simple item record

dc.contributor.authorVilkki, Iida-Lotta
dc.date.accessioned2016-03-18T15:05:50Z
dc.date.available2016-03-18T15:05:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524732
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49117
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista työssä oppimista ja erityisesti ammatillista toimijuutta edistävää työssä oppimista IT-alan organisaatiossa esiintyy. Tutkimuksessa tarkasteltiin työssä oppimisen kohteita ja tapoja. Tämän lisäksi tavoitteena oli tunnistaa tekijöitä, jotka mahdollistavat tai estävät työssä oppimista. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena oli ammatillista toimijuutta edistävän työssä oppimisen kvantitatiivisen mittarin kehittely. Tutkimusaineisto kerättiin kuuden fokusryhmähaastattelun avulla. Haastattelua täydensivät lyhyet lomakepohjaiset kyselyt. Haastatteluihin osallistui yhteensä 21 työntekijää, jotka edustivat yrityksen seuraavia työntekijäryhmiä: testaajat, myyjät, hallinto- ja tukifunktioiden työntekijät, graafikot, ohjelmistonkehittäjät sekä asennus- ja installaatioasiantuntijat. Aineisto analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset osoittavat, että IT-alan organisaatiossa tapahtui jatkuvaa oppimista ja kehittymistä esimerkiksi omassa työn sisällöllisessä osaamisessa, työkäytänteissä sekä yleisissä työelämätaidoissa, kuten vuorovaikutustaidoissa. Oppiminen tapahtui eniten työnteon lomassa ja työtä tekemällä. Oppimista tapahtui myös sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ammatillista toimijuutta edistävän työssä oppimisen eri komponentit toteutuivat osittain tutkimuksen kohteena olleessa IT-alan organisaatiossa. Parhaiten toteutuivat vaikutusmahdollisuudet työssä ja heikoimmin identiteettitoimijuus. Tärkeimpinä työssä oppimista edistävinä tekijöinä työntekijät pitivät vaikutusmahdollisuuksia, yksilön halua oppia ja innostusta työstään sekä avointa ja oppimismyönteistä ilmapiiriä. Tärkeimpinä työssä oppimista estävinä tekijöinä pidettiin ajan puutetta, laskutettavan työn priorisointia sekä jossain määrin myös ammatillisen kehittymisen tuen vähäisyyttä ja johtajuutta asiakasprojektityöskentelyssä. Jatkossa olisi tarvetta tutkia ammatillista toimijuutta edistävää työssä oppimista määrällisin tutkimusmenetelmin eri aloilla sekä määritellä käsite laajemmin.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (86 s.)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleAmmatillista toimijuutta edistävään työssä oppimiseen IT-alalla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603181894
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.date.updated2016-03-18T15:05:50Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyössäoppiminen
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysoprofessionalismi
dc.subject.ysotoimijuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record