Show simple item record

dc.contributor.advisorPatja, Päivi
dc.contributor.authorLehtinen, Tero
dc.date.accessioned2016-03-11T09:02:50Z
dc.date.available2016-03-11T09:02:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524262
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49040
dc.description.abstractTässä tutkielmassa selvitetään mitkä ovat Y-sukupolven ikäisten motivaatiotekijät ryh- tyä yrittäjiksi ja mitkä näistä motivaatiotekijöistä ovat kaikista tärkeimpiä yrittäjäksi ryh- tymisen kannalta. Tutkimuksen aihe valikoitui sillä perusteella, ettei sitä oltu tutkijan mielestä tutkittu vielä riittävän paljon. Teoreettisesti tutkimusaihetta lähestytään kartoittamalla Y-sukupolven käsitettä sekä käydään läpi heidän näkemystään työelämää sekä yrittäjyyttä kohtaan. Tutkimuksessa tuodaan esille myös yrittäjyyden peruspiirteitä kuin myös yrittäjyyden prosessia, yrittä- jien psykologisia henkilötekijöitä sekä Y-sukupolven ja yrittäjäksi ryhtyvien psykologis- ten henkilötekijöiden yhteneväisyyksiä. Kolmantena käsitteenä tutkimuksessa toimivat motivaatiotekijät, jotka ovat ratkaisevia siihen miksi yksittäinen henkilö päättää ryhtyä yrittäjäksi. Tutkimuksen empiirinen osio on tehty kvalitatiivisia metodeja käyttäen. Tutkimusosio on toteutettu puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja tulosten esille tuonti on tehty teorialähtöisesti analysoimalla. Tutkimukseen osallistui viisi (5) päätoimista yrittäjää, jotka täyttivät Y-sukupolven kriteerit. Haastattelut ovat tehty keväällä 2015. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yrittäjäksi ryhtymisen motivaatiotekijät ovat muut- tuneet hieman Y-sukupolven kohdalla verrattuna aikaisempaan tutkimustietoon kaiken ikäisistä yrittäjistä. Y-sukupolvelle ominaiset persoonallisuuden esiin tuominen sekä arvojen ja asenteiden korostaminen elämässä näkyvät myös motivaatiotekijöissä ryhtyä yrittäjäksi. Tulosten pohjalta voidaan sanoa, että Y-sukupolven edustajat ryhtyvät yrittä- jiksi, koska he haluavat luoda itselleen työpaikan, jossa voivat itse määrätä työaikansa, työpaikkansa sijainnin sekä sen miten työnsä tekevät. Y-sukupolven edustajat ovat myös ryhtyneet yrittäjiksi vapaaehtoisesti tai parempien työolosuhteiden toivossa verrattuna palkansaajana olemiseen.fi
dc.description.abstractThis thesis is describing what are the motivation factors for the Y generation to become entrepreneurs and that which of these motivational factors are the most important ones when becoming an entrepreneur. The topic of this thesis was chosen because in the re- searcher’s opinion the matter hadn’t been studied enough yet. The topic will be theoretically approached first from the concept of the Y generation, how the Y generation sees today’s working life and making a career as an entrepreneur. In this research it was also made clear what entrepreneurship is, the process of starting a business, the entrepreneurs’ psychological personal factors, and the consistencies between the Y generation and the psychological personal factors of those becoming entre- preneurs. The third concept of the theoretical framework is the motivational factors, which are essential when an individual person decides to become an entrepreneur. The empirical part of this research has been conducted by utilizing qualitative methods. The research was conducted by a semi-structured theme interviews, and the results were presented by deductive analysis. The interviews were made for five (5) full-time entre- preneurs that fulfill the Y generation criteria. The interviews were conducted during the spring of 2015. This research showed that the motivational factors of becoming an entrepreneur have slightly changed compared to the previous theoretical framework of all-aged entrepreneurs. Adducing one’s personality and highlighting one’s values and attitudes in life, which are characteristic for the Y generation, shows also in the motivational factors when becoming an entrepreneur. According to the results the representatives of the Y generation want to become an entrepreneur because they want to create themselves a workplace where they can decide where to work, when to work and how to manage their working. The Y generation has also chosen to become an entrepreneur willingly or in hope of getting better working conditions compared to being an employee for someone else.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (58 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherY-sukupolvi
dc.subject.otherYrittäjyys
dc.subject.otherMotivaatiotekijät
dc.titleY-sukupolven ikäisten motivaatiotekijät ryhtyä yrittäjäksi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603111824
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.date.updated2016-03-11T09:02:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysoy-sukupolvi
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysoyrittäjyys
dc.subject.ysomotivaatio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record