Show simple item record

dc.contributor.advisorKoivula, Merja
dc.contributor.authorTikka-Uguccioni, Jaana
dc.date.accessioned2016-03-09T17:32:27Z
dc.date.available2016-03-09T17:32:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524235
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49035
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Tikka-Uguccioni, Jaana. 2016. Monikulttuurinen varhaiskasvatusympäristö: ”Kasvetaan kahden kulttuurin kansalaisiks”. Varhaiskasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos, 88 sivua. Monikulttuurisuus näkyy varhaiskasvatusympäristöissä erilaisina haasteina ja mahdollisuuksina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten las-tentarhanopettajat kuvaavat päiväkotien monikulttuurista varhaiskasvatusym-päristöä ja miten monikulttuurisuus näkyy päiväkotien fyysisissä ympäristöis-sä. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään monikulttuurisuuskasvatuksen toteutu-mismuotoja varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tämän laadullisen tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla nel-jää lastentarhanopettajaa sekä havainnoimalla ja valokuvaamalla näiden päi-väkotien fyysistä ympäristöä eräässä länsisuomalaisessa kunnassa. Tutkimustulokset osoittavat, että monikulttuurinen varhaiskasvatusym-päristö rakentuu kokonaisuudesta, johon kuuluu neljä osa-aluetta: työnantaja, työyhteisö, työntekijä ja perheet. Monikulttuurisuuden fyysiset ilmenemis-muodot muodostuvat monikulttuurisuuden näkyvyydestä, monikulttuurisuu-teen liittyvästä materiaalista ja monipuolisista kommunikaatiomenetelmistä. Monikulttuurisuuskasvatusta toteutetaan päiväkodeissa erilaisten kulttuurien esiintuomisella, tasa-arvo- ja suvaitsevaisuuskasvatuksella sekä kieli- ja uskon-tokasvatuksen keinoin. Keskeisimpänä johtopäätöksenä voidaan todeta, että monikulttuurisuus tulee parhaiten näkyviin, kun työntekijät yhdessä vanhempien kanssa rakenta-vat varhaiskasvatusympäristöä monikulttuurisuuden hengessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (93 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.othervarhaiskasvatusympäristö
dc.subject.othermonikulttuurisuus-kasvatus
dc.titleMonikulttuurinen varhaiskasvatusympäristö : "kasvetaan kahden kulttuurin kansalaisiks"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603091802
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.date.updated2016-03-09T17:32:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record