Show simple item record

dc.contributor.advisorPietikäinen, Sari
dc.contributor.advisorMäntynen, Anne
dc.contributor.authorKolari, Eve
dc.date.accessioned2016-03-08T09:50:36Z
dc.date.available2016-03-08T09:50:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49024
dc.description.abstractMaisterintutkielma käsittelee hyvinvoinnin rakentumista Tickle Your Fancy -blogissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia hyvinvoinnin representaatioita blogiin rakentuu kielellisten valintojen kautta. Tutkielman tarkoituksena on paljastaa vallalla olevia hyvinvointikäsityksiä ja lisätä ihmisten tietoisuutta niistä. Tutkielman tutkimuskysymys on: Miten hyvinvointia rakennetaan Tickle Your Fancy -blogissa? Apuna vastausten haussa käytetään kahta alakysymystä: 1) Millaisilla sananvalinnoilla hyvinvoinnista puhutaan? 2) Mitä ominaisuuksia hyvinvointiin liitetään? Tutkielmassa hyvinvoinnin representaatioiden rakentumista tarkastellaan kriittisen diskurssintutkimuksen valossa. Teoriana käytetään muun muassa Faircloughin, Hallin, Pietikäisen & Mäntysen ja Pietikäisen teorioita representaatioista ja kriittisestä diskurssintutkimuksesta. Syntyneitä representaatioita verrataan myös aiemmin hyvinvoinnin mediarepresentaatioista tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Aiheensa puolesta tutkielma linkittyy viime vuosina valtavaan suosioon nousseeseen hyvinvointi-ilmiöön. Toinen ajankohtainen ilmiö tutkielmassa on aineistona toimiva blogi. Tutkielmassa yhdistyy siis kaksi ajankohtaista ja kiinnostavaa ilmiötä. Tutkielma on kvalitatiivinen ja aineistolähtöinen. Sen aineistona käytetään 19 Tickle Your Fancy -blogissa julkaistua liikunta- ja ravintoaiheista blogitekstiä. Tutkielmassa otetaan huomioon vain kirjoitettu tekstiaineisto, joten esimerkiksi aineistossa esiintyvät kuvat jäävät tutkielman ulkopuolelle. Analyysissa huomio kiinnitetään erityisesti substantiiveihin, adjektiiveihin ja verbeihin. Sen lisäksi otetaan huomioon se, millaisia merkityksiä lauseet yhdessä luovat. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että hyvinvointi rakentuu Tickle Your Fancy -blogissa neljästä erilaisesta hyvinvoinnin representaatiosta, joissa korostuu tiettyjen sääntöjen ja odotusten mukaan eläminen. Näitä sääntöjä ovat esimerkiksi tietynlaiset treeni- ja ruokailutottumukset. Representaatiot siis rakentavat yhdessä ikään kuin säännöt hyvinvoinnille. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että Tickle Your Fancy -blogi vahvistaa aiempien tutkimusten käsityksiä hyvinvoinnista. Näitä käsityksiä ovat esimerkiksi juuri tietynlaiset treeni- ja ruokailutottumukset sekä kiinteän ja laihan vartalomallin ihannointi. Toisaalta blogista nousee esille myös kokonaan uusia hyvinvointia määrittäviä seikkoja. Näitä seikkoja ovat esimerkiksi jyrkkä ja väheksyvä suhtautuminen muihin kuin omaa elämäntapaa edustaviin tapoihin syödä tai treenata. Tutkielman perusteella voidaan myös sanoa, että suositulla blogilla on valtaa muokata ihmisten käsityksiä hyvinvoinnista ja sen voidaan nähdä olevan yksi hyvinvointikulttuuria määrittävä tekijä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKriittinen diskurssintutkimus
dc.subject.otherrepresentaatio
dc.subject.otherblogi
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.titleHyvinvoinnin rakentuminen Tickle Your Fancy -blogissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603081784
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.subject.methodDiskurssintutkimus
dc.date.updated2016-03-08T09:50:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysohyvinvointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record