Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorPölönen, Matti
dc.date.accessioned2016-03-03T08:21:12Z
dc.date.available2016-03-03T08:21:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523626
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49009
dc.description.abstractTämä tutkimus käsittelee tietohallintojohtajan muuttuvaa roolia, tiedonjohtamista, tiedolla johtamista sekä IT- ja liiketoimintastrategian välistä yhteyttä. Tutkimuksessa yritettiin löytää vastaus kysymykseen: Miten tietohallintojohtajan rooli on muuttunut Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana ja miten se tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, onko muutos tiedon johtamisesta tiedolla johtamiseen yksi muutokseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimus koostui teoreettisesta osuudesta ja haastattelututkimuksesta. Teoreettisessa osuudessa luotiin katsaus erilaisiin tutkimuksiin tietohallintojohtajan roolin muutoksesta, tietohallinnon ja liiketoiminnan välisestä strategisesta suhteesta sekä tiedonjohtamisesta ja tiedolla johtamisesta Tätä katsausta hyväksikäyttäen luotiin haastattelututkimusta varten tutkimusmalli, joka tarkensi tutkimusongelman kannalta tärkeät teemat. Haastattelututkimuksen kohteena oli ryhmä suomen viidenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman yrityksen tietohallintojohtajia. Tutkimuksessa keskityttiin Suomeen ja haettiin tietohallintojohtajien näkemystä tietohallintojohtajan roolin muutokseen, tietohallintojohtajan tarvitsemiin kompetensseihin, sekä tiedolla johtamisen vaikutuksesta tietohallintojohtajan rooliin. Tulokset osoittivat, että tietohallintojohtajan rooli on muuttumassa, mutta muutos ei ole niin raju kuin voisi kuvitella. Tietohallinnon ja samalla tietohallintojohtajan rooli on muuttumassa palveluntuottajasta yhä enemmän liiketoimintaa konsultoivaan suuntaa. Kompetensseista korostuivat johtamistaidot, erityisesti ihmisjohtamistaidot. Teknisen osaamisen vaatimukset olivat pienenemässä. Tiedon johtamisen muuttuminen tiedolla johtamiseksi vaikutti tietohallintojohtajan rooliin, mutta vaikutus oli oletettua pienempi ja hyvin toimialakohtainenfi
dc.description.abstractThis study focused on the changing role of Chief Information Officer (CIO), knowledge management, management by knowledge and the link between IT and business strategy. The study tried to find an answer the question: How does the role of CIO in Finland has changed over the last five years and how it will change in the future. The study also examined whether the change from knowledge management to management by knowledge is one the factors affecting to this change. The study consisted of a theoretical component and interview study. The theoretical part provided an overview of various studies of change in the role of CIO, the strategic relationship between information management and business, as well as knowledge management and management by knowledge. This interim report was created by using the interview for research study model, which focused on the important themes of the research problem. In the interview the target group was a group of CIOs of the fifty largest companies in Finland. Research focused on Finland and sought CIOs vision of the change in the role of CIO, required competencies of CIO and knowledge management impact on the role of CIOs. The results showed that the role of CIOs is changing, but the change is not as drastic as one might imagine. Information Management (IT) and at the same time the role of CIOs, is changing from service producers to more and more business consultative direction. Management skills, in particular of human management skills, were emphasized. The requirements of technical know-how were declining. The change from knowledge management to management by knowledge affected the role of CIO but the effect was smaller than expected and depending of branch.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertiedon johtaminen
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.othertiedolla johtaminen
dc.subject.otherstrateginen yhdenmukaisuus
dc.subject.othertietohallintojohtaja (CIO)
dc.titleTietohallintojohtajan muuttuva rooli Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603031765
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2016-03-03T08:21:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysotieto
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotietohallintojohtajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record