Show simple item record

dc.contributor.advisorJouni Välisaari
dc.contributor.authorSalo, Sakari
dc.date.accessioned2016-03-02T20:27:51Z
dc.date.available2016-03-02T20:27:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523589
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49007
dc.description.abstractLukuvuonna 2016 / 2017 käyttöön otettavan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden myötä kemian opetuksen tulee muuttua tutkimuksellisemmaksi ja toiminnalliseksi. Eräs avain tämän tavoitteen saavuttamiseen on tutkivan oppimisen menetelmä. Tässä tutkielmassa selvitettiin tutkivan oppimisen mahdollisuuksia tukea oppilaan oppimista ja opiskelua kemian opetuksessa. Menetelmään perehdyttiin myös käytännössä sen soveltamisessa koettujen haasteiden ja arvioinnin näkökulmista. Tutkiva oppiminen jaetaan yleisesti neljään tasoon (vahvistaminen, jäsennelty, ohjattu ja avoin tutkiva oppiminen) sen mukaan miten paljon opetuksessa sovelletaan tutkimuksellisuutta osana perinteisempiä metodeja. Kirjallisuudesta kävi ilmi, että erityisesti tutkivan oppimisen ylemmät tasot (ohjattu ja avoin tutkiva oppiminen) olivat potentiaalisempia kehittämään oppilasta oppijana sekä motivoimaan opiskeluun. Lisäksi havaittiin, että kaikilla tasoilla oppilaiden viihtyminen opetuksessa paranee merkittävästi. Tutkielman osana toteutettiin haastattelututkimus kuudelle yläkoulun oppilaalle ja yhdelle opettajalle. Tutkimuksen tarkoituksena oli edelleen kartoittaa tutkivan oppimisen mahdollisuuksia kehittää oppilasta oppijana sekä kohottaa oppilaan motivaatiota ja viihtymistä opetuksessa. Lisäksi haettiin lisää näkemyksiä menetelmän käytännön soveltamiseen. Tässä osassa etsittiin myös eroja tutkivan oppimisen eri tasojen välillä. Tehtyjen havaintojen perusteella oppilaat kokivat viihtyvänsä opetuksessa hyvin kaikilla tutkivan oppimisen tasoilla. Muuten alempien tasojen (vahvistamien ja jäsennelty tutkiva oppiminen) mahdollisuudet oppilaan oppimisen ja opiskelun tukemisessa olivat rajalliset verrattuna ylempiin tasoihin. Tutkimuksen aineistoon pohjaten ohjattu ja avoin tutkiva oppiminen onnistui erityisesti kehittämään oppilaita opitun ymmärtämisessä ja kohottamaan heidän motivaatiotaan. Menetelmän käytännön soveltaminen osoittautui haastavaksi, etenkin ylemmillä tasoilla, joilla haasteita kohdattiin enemmän verrattuna alempiin tasoihin. Kuitenkin jo olemassa olevat opetuksen arviointikriteerit sopivat tutkivan oppimisen arviointiin painottamalla oppilaan tuotosten arviointia ja jatkuvaa havainnointia, mikä voi puolestaan helpottaa menetelmän soveltamista käytännössä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titleTutkiva oppiminen kemian opetuksessa : mahdollisuudet tukea oppimista ja opiskelua
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021762
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosKemian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Chemistryen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKemian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Chemistryen
dc.date.updated2016-03-02T20:27:52Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4034
dc.subject.ysotutkiva oppiminen
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysooppilaat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record