Show simple item record

dc.contributor.advisorAlanen, Riikka
dc.contributor.authorKoski, Essi
dc.date.accessioned2016-03-02T15:24:16Z
dc.date.available2016-03-02T15:24:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523615
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49005
dc.description.abstractKoski, Essi. 2016. ”Näitä tilanteita tulee elämässä muutenki, et näihin pitää vaan tottua” – Opettajien kokemuksia opettajan ja oppilaan välisestä konfliktista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. 82 + 4 s. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia ristiriitatilanteita opettajat kohtaavat oppilaiden kanssa, miten he niitä selvittävät ja millaisia tunteita tilanteisiin liittyy. Opettajan kokemuksiin keskittyvää tutkimustietoa opettajan ja oppilaan välisistä konflikteista löytyy vain niukasti. Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä luokanopettajaa. Aineisto litteroitiin ja siitä koottiin kolme eri aineistokokonaisuutta. Kokonaisuudet olivat haastattelut, eläytymiskertomukset ja oman elämän kertomukset. Analyysi toteutettiin teoriaohjaavana sisällönanalyysinä. Kaikkien aineistokokonaisuuksien mukaan syitä ristiriidoille oli useita. Konflikteja syntyi koska oppilaat kokivat opettajan tai koulun toiminnan epäoikeudenmukaisena, oppilas ryhtyi tavoittelemaan valtaa, oppilaalla oli erityistarpeita tai ongelmia toiminnanohjauksessa, tehtävät olivat liian vaikeita, oppilaiden sisäisten syiden ja oppilaiden huonojen toverisuhteiden vuoksi. Opettajat pyrkivät selvittämään ristiriitatilanteet yhdellä kerralla. Toisinaan tilanne kuitenkin jouduttiin selvittämään useassa osassa, tai tilanne jäi selvittämättä. Opettajat käyttivät tilanteiden selvittämiseen useita keinoja. Haastatteluissa ja eläytymiskertomuksissa useimmin käytetty keino oli keskustelu. Haastattelun ja oman elämän kertomusten mukaan opettajat kokivat ristiriitatilanteissa useampia erilaisia tunteita, jotka olivat usein sekä myönteisiä että kielteisiä. Eläytymismenetelmän kertomuksissa hyvin päättyneessä tilanteessa opettajat kertoivat myönteisistä tunteista, ikävästi päättyneen tilanteessa kielteisistä tunteista. Johtopäätöksinä esitän, että opettajien ja oppilaiden välille syntyy konflikteja useista erilaisista syistä ja että niitä pyritään aktiivisesti ratkomaan monin keinoin. Konfliktitilanteessa opettajat olivat empaattisia pyrkivät kohtaamaan oppilaan. Konfliktit ovatkin opettajista raskaita, mutta he iloitsevat ristiriidan selvittyä. Osa opettajista ajattelee ristiriitojen kuuluvan opettajan työhön, mutta opettajat eivät ajattele aiheuttaneensa konflikteja itse. Opettajan ja oppilaan suhteen valta-asetelma luo jännitteitä opettajan ja oppilaan välille; kuitenkin opettajan vallankäyttö koulussa voi olla opettajille tabu. Konfliktin kokemus on vaikeasti tutkittava aiheen arkuuden vuoksi, ja opettajan työhön liittyvät tunnesäännöt voivat vaikuttaa opettajien haluun puhua konfliktin herättämistä tunteista ja ajatuksista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheropettajan ja oppilaan väliset ristiriidat
dc.subject.otheropettajan tunteet
dc.subject.otherristiriitojen ratkaiseminen
dc.title"Näitä tilanteita tulee elämässä muutenki, et näihin pitää vaan tottua" : opettajien kokemuksia opettajan ja oppilaan välisestä konfliktista
dc.title.alternativeOpettajien kokemuksia opettajan ja oppilaan välisestä konfliktista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021760
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-03-02T15:24:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokonfliktit
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoristiriidat
dc.subject.ysotunteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record