Show simple item record

dc.contributor.advisorWikgren, Jan
dc.contributor.authorHeimonen, Joona
dc.contributor.authorTeivaanmäki, Sini
dc.date.accessioned2016-03-02T10:25:49Z
dc.date.available2016-03-02T10:25:49Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523715
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48995
dc.description.abstractTranskraniaalinen tasavirtaärsytys (tDCS) on viimeisen vuosikymmenen aikana saanut osakseen enenevää kiinnostusta ja tutkimusta. tDCS on osoittautunut potentiaaliseksi menetelmäksi erilaisten kliinisten häiriöiden hoidossa, ja sen vaikutusta useisiin kognitiivisiin toimintoihin on myös tutkittu. Tässä tutkielmassa oli tavoitteena selvittää tDCS:n vaikutusta assosiatiiviseen oppimiseen jälki- ja erottelu -silmäniskuehdollistumiskokeissa. Oletimme vasemmalle dorsolateraaliselle etuaivokuorelle (dlPFC) kohdistetun anodaalisen tasavirtaärsytyksen tehostavan oppimista kummassakin tehtävässä. Molemmissa koeasetelmissa tutkittavat saivat stimulaatiota joko 10 minuutin ajan kokeen alusta lähtien, tai vaihtoehtoisesti he kuuluivat kontrolliryhmään, jossa he altistuivat stimulaatiolle vain 30 sekunnin ajaksi, minkä jälkeen se vaimeni pois. Jälkiehdollistumiskokeessa ehdollisena ärsykkeenä käytettiin siniaaltoa, jota seurasi 600 millisekunnin päästä ehdottomana ärsykkeenä toimiva, vasempaan silmäkulmaan kohdistuva ilmapuhallus. Erotteluoppimiskokeessa koeasetelmaa muutettiin siten, että tutkittavat katselivat näytöltä punaisia ja vihreitä neliöitä, joiden väri ennusti ehdotonta ärsykettä niin, että vihreää neliötä seurasi ilmapuhallus, kun taas punaisen neliön jälkeen sitä ei tullut. Anodaalisen tDCS:n havaittiin parantavan oppimista ja ehdollistuneen vasteen kehittymistä jälkiehdollistumiskokeessa kolmen ensimmäisen blokin aikana, kun taas toisessa kokeessa stimulaatiolla ei ollut merkittävää vaikutusta erotteluoppimiseen. Vaikka efekti erottelukokeessa ei yltänyt merkitseväksi, havaitsimme kuitenkin stimulaation jossain määrin heikentävän erotteluoppimista verrattuna kontrolliryhmään, ja tämä ilmiö tuli erityisesti näkyviin heikentyvänä ehdollistuneen vasteen kehittymisenä CS+ trialeissa. Nämä tulokset tukevat näkemystä siitä, että tDCS:n vaikutus kognitioon on pelkästään ehdollistumisoppisenkin sisällä vaihtelevaa, ja lisätutkimusta kaivataan selvittämään stimulaation ja kognition välistä suhdetta ennen kuin tDCS:ää voidaan turvallisesti ja luotettavasti hyödyntää kognition tehostamiseen erilaisissa sovellustarkoituksissa.fi
dc.description.abstractTranscranial direct-current stimulation (tDCS) is a neuromodulation method that has gained wide interest during the past decade. In addition to treating clinical conditions, it has also been used to modulate various forms of cognition. In this thesis, we explored the effect of tDCS on human associative learning in trace and discrimination eyeblink conditioning tasks. We hypothesized that anodal tDCS targeted at the left dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC), with cathode placed on the right supraorbital area, would enhance learning in both tasks. In both experiments, participants received either active stimulation for 10 minutes from the beginning of the experiment or sham stimulation lasting for 30 seconds and then fading out. In the trace experiment, a sin wave tone, used as a conditioned stimulus, was followed by an unconditioned stimulus, an air puff, after a 600 ms gap. In the discrimination task, the experiment design was altered to include red or green squares on a display, used as occasion setters to predict the presence or absence of the following unconditioned stimulus, that is, whether the CS was reinforced or not. Anodal tDCS was found to enhance CR acquisition in the trace eyeblink conditioning task during the first 3 blocks, whereas in the second experiment stimulation did not have a significant effect on discriminative learning. However, a trend towards anodal stimulation disrupting discriminative learning was observed, and this effect was mainly due to decreased responding in CS+ trials as compared to the sham group. Overall, these findings suggest that the effects of tDCS on cognition, even within a rather narrow area of eyeblink conditional learning, are highly variable and that further research is needed to clarify the interaction between cognition and stimulation before tDCS can be safely and effectively applied to enhance cognition for clinical or general purposes.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (34 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertranskraniaalinen tasavirtaärsytys
dc.subject.othersilmäniskuehdollistuminen
dc.subject.otherneuromodulaatio
dc.subject.otherdorsolateraalinen etuaivokuori
dc.titleEffect of transcranial direct-current stimulation on human trace and discrimination eyeblink conditioning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021749
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T10:25:49Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoaivokuori
dc.subject.ysoehdollistuminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record