Show simple item record

dc.contributor.advisorKiuru, Noona
dc.contributor.advisorMäättä, Sami
dc.contributor.authorSolares, Emilia
dc.date.accessioned2016-03-02T10:21:13Z
dc.date.available2016-03-02T10:21:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1523661
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48994
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pitkittäisasetelman avulla ammattikoululaisten kaveripiirin koulumotivaation yhteyttä nuoren omaan koulumotivaatioon. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, jakavatko kaveriryhmän nuoret saman koulumotivaation, tapahtuuko kaverisuhteiden muodostamisessa valintaa eli selektiota koulumotivaation mukaan, sekä vaikuttaako kaveripiirin motivaatio nuoren omaan koulumotivaatioon. Lisäksi tarkasteltiin, miten sukupuoli on yhteydessä koulumotivaatioon ja sen muutoksiin. Motivaatiota tutkittiin sisäisenä koulumotivaationa sekä käyttäytymiseen liittyvinä suoritusstrategioina: tehtävään suuntautumisena ja tehtävän välttelynä. Tutkimusaineisto kerättiin ammattikoulun opiskelijoilta ensimmäisenä ja toisena opiskeluvuonna Niilo Mäki Instituutin Motivoimaa -hankkeen yhteydessä. Kyselyt toteutettiin Jyväskylän ammatillisen oppilaitoksen kuudella kampuksella syksyllä 2009 ja 2010. Ensimmäisenä ajankohtana vastaajia oli n = 1293 ja toisena n = 644. Tutkimuksessa havaittiin, että kaveriryhmän nuoret jakoivat samanlaisen sisäisen motivaation ja välttämisorientaation kummassakin mittauksessa. Kaveriryhmissä tapahtui myös selektiota koulumotivaation perusteella. Toisena opiskeluvuonna muodostuneiden kaveriryhmien nuoret muistuttivat toisiaan suoritusstrategioiltaan jo ensimmäisenä opiskeluvuonna ennen kaverisuhteiden syntymistä. Sosialisaatiota ei sen sijaan esiintynyt eli kaveripiiri ei vaikuttanut nuoren omaan koulumotivaatioon. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että ammattikouluikäiset nuoret valitsevat itsensä kanssa motivaatioltaan samankaltaisia kavereita sen sijaan, että kaveripiiri vaikuttaisi nuoren omaan koulumotivaatioon. Sukupuolittaisissa tarkasteluissa havaittiin, että tyttöjen sisäinen motivaatio oli poikien motivaatiota korkeampi kumpanakin opiskeluvuonna. Tytöt ja pojat eivät eronneet siinä, kuinka paljon he muistuttivat motivaatioltaan kaveriryhmäänsä. Sukupuolet eivät myöskään eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan selektiossa tai sosialisaatiossa. Kun tulevaisuudessa suunnitellaan koulumotivaatiota tukevia interventiohankkeita ammattikouluikäisille, olisi hyvä huomioida kaveripiirin valikoituminen näkyvien suoritusstrategioiden perusteella ja kohdentaa interventioita erityisesti välttämisorientaation jakaviin kaveriryhmiin. Lisäksi tulisi selvittää syitä poikien heikomman koulumotivaation syitä, ja pohtia, millä tavalla motivaatiota voitaisiin tukea.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (37 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoulumotivaatio
dc.subject.othersisäinen motivaatio
dc.subject.othersuoritusstrategiat
dc.subject.otherkaveripiiri
dc.subject.otherselektio
dc.subject.othersosialisaatio
dc.subject.othersukupuoli
dc.titleAmmattikoululaisten kaveripiirin koulumotivaation yhteys nuoren sisäiseen koulumotivaatioon ja suoritusstrategioihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021748
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T10:21:13Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysoammattikoululaiset
dc.subject.ysoammattikoulut
dc.subject.ysososialisaatio
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysoystävyys
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record