Show simple item record

dc.contributor.advisorTervaniemi, Mari
dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.authorRusanen, Anne
dc.date.accessioned2016-03-02T10:08:52Z
dc.date.available2016-03-02T10:08:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1524323
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48992
dc.description.abstractTämän pro gradu –tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella nuorten musiikin avulla tapahtuvaa tunneilmaisua sekä sen mahdollisia yhteyksiä empaattisuuteen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka nuoret muokkaavat musiikin rakenteellisia piirteitä ilmaistakseen erilaisia tunteita. Tarkastellut musiikin piirteet olivat tempo, äänenvoimakkuus, äänenkorkeus, artikulaatio ja sointiväri. Tunteiden ilmaisua tutkittiin kolmen perustunteen, ilon, surun ja vihan, osalta. Tutkimukseen osallistui 61 noin 14-vuotiasta nuorta. Tunneilmaisuaineisto kerättiin musiikin muokkaamiseen kehitetyn musiikkimuuntimen (Music Box) avulla, ja empaattisuuden mittaamiseen käytettiin Empatiamittari IRI:a (Interpersonal Reactivity Index). Tunneilmaisuaineiston analysointimenetelmänä käytettiin toistomittausten varianssianalyysia, ja musiikillisen tunneilmaisun ja empaattisuuden yhteyttä tarkasteltiin Pearsonin korrelaatiokertoimen avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että eri tunteiden ilmaisemiseen käytettiin erilaisia musiikillisia keinoja. Iloa ilmaistiin nopealla tempolla, suurella äänenvoimakkuudella, korkealla äänenkorkeudella, staccato-artikulaatiolla sekä kirkkaalla sointivärillä. Surua taas ilmaistiin hitaalla tempolla, pienellä äänenvoimakkuudella, matalalla äänenkorkeudella, legato-artikulaatiolla sekä samealla sointivärillä. Vihaa puolestaan ilmaistiin nopealla tempolla, suurella äänenvoimakkuudella, matalalla äänenkorkeudella, legato-artikulaatiolla sekä samealla sointivärillä. Empatian ja tunneilmaisun väliltä löytyi niin ikään merkitseviä yhteyksiä: empaattisemmat henkilöt ilmaisivat myös vahvemmin tunteita musiikin välityksellä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että nuoret ilmaisevat musiikin avulla tunteitaan samansuuntaisilla keinoilla kuin etenkin aikuisten mutta myös lasten on aiemmissa tutkimuksissa todettu ilmaisevan. Poikkeuksellisena löydöksenä tässä tutkimuksessa oli vihan ilmaisu, joka mahdollisesti kehityksellisistä tai nuorisokulttuuriin liittyvistä syistä poikkesi aiemmista aikuisilta saaduista tuloksista. Se, että empaattisuus näytti ikään kuin voimistavan musiikillista tunneilmaisua, antaa rohkaisevia viitteitä siitä, että musiikillinen tunneilmaisu ja tunnetaidot voivat olla yhteydessä toisiinsa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (34 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othernuoret
dc.subject.othertunneilmaisu
dc.subject.othermusiikki
dc.subject.otherempatia
dc.subject.othertunnetaidot
dc.titleNuorten musiikillinen tunneilmaisu ja yhteydet empatiaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201603021744
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2016-03-02T10:08:52Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysoilmaisu
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysoempatia
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record