Show simple item record

dc.contributor.advisorPörhölä, Maili
dc.contributor.authorMyllymäki, Marika
dc.date.accessioned2016-02-10T16:34:56Z
dc.date.available2016-02-10T16:34:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522119
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48735
dc.description.abstractTämän tutkielman tarkoituksena oli kuvata luottamuksen ja itsestäkertomisen merkitystä ja ilmenemistä psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tavoitteena oli tarkastella potilaiden sekä psykoterapeuttien kokemuksia luottamuksesta ja itsestäkertomisesta sekä näiden ilmiöiden suhteesta toisiinsa. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimukseen haastateltiin viittä psykoterapiassa käyvää henkilöä ja kuutta psykoterapeuttia, jotka edustavat erilaisia psykoterapiasuuntauksia. Haastatellut potilaat erosivat toisistaan psykoterapian keston suhteen, mutta he kaikki olivat aineistonkeruun aikana edelleen psykoterapiasuhteessa. Aineisto analysoitiin laadullisesti sisällönanalyysinä teemoittelun avulla. Tutkimuksen tuloksien mukaan psykoterapiavuorovaikutus koetaan perustuvan potilaan itsestäkertomiseen, kun taas psykoterapeutti kertoo itsestään äärimmäisen vähän. Potilaan itsestäkertomista merkityksellistettiin liittyen terapiahoitoon sellaisenaan sekä uuden todellisuuden ja tiedon luomiseen vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa. Kokemukset potilaan itsestäkertomisesta olivat moninaisia ja vaihtelevia, mutta psykoterapeutin suhtautumisella koettiin olevan potilaan itsestä- kertomiseen olennainen merkitys. Psykoterapeutit välttävät liiallista itsestäkertomista, jotta eivät kuormita potilaita tai vie tilaa heidän kokemuksiltaan. Psykoterapeuttien itsestäkertomista tapahtuu kuitenkin epäsuorasti. Tulokset osoittavat, että potilaan luottamus kohdistuu psykoterapiassa sekä psykoterapiainstituutioon että psykoterapeuttiin henkilönä ja nämä luottamuksen muodot myös sekoittuvat keskenään. Luottamus ja itsestäkertominen koetaan liittyvän toisiinsa siten, että potilaan itsestä- kertominen vaatii luottamusta psykoterapeuttiin ja erityisesti tämän hyväksyvään suhtautumiseen. Luottamuksen ongelmat voivat ilmetä eri tavoin potilaan käyttäytymisessä ja itsestäkertomisessa. Tämän tutkielman tulokset toivat potilaiden ja psykoterapeuttien kokemuksiin perustuvaa uutta tietoa psykoterapian vuorovaikutuksesta puheviestinnän näkö- kulmasta. Tuloksia on mahdollista hyödyntää tutkittaessa erilaisia professionaalisia vuorovaikutussuhteita ja erityisesti ihmissuhdeammatteja.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherasymmetrinen vuorovaikutussuhde
dc.subject.otheritsestäkertominen
dc.subject.otherluottamus
dc.subject.otherprofessionaalinen vuorovaikutussuhde
dc.subject.otherpsykoterapia
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.titleLuottamus ja itsestäkertominen psykoterapeutin ja potilaan välisessä vuorovaikutussuhteessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602101539
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2016-02-10T16:34:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoluottamus
dc.subject.ysopsykoterapeutit
dc.subject.ysopotilaat
dc.subject.ysopsykoterapia
dc.subject.ysopuheviestintä


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record