Show simple item record

dc.contributor.advisorPörhölä, Maili
dc.contributor.authorLiikanen, Riikka
dc.contributor.authorSirviö, Sari
dc.date.accessioned2015-12-15T12:30:27Z
dc.date.available2015-12-15T12:30:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1506074
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48117
dc.description.abstractTämän puheviestinnän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, millä tavoin yksilön aikaisemmat työpaikkakiusaamiskokemukset heijastuvat siihen, miten yksilö kiinnittyy uuteen työyhteisöön vuorovaikutussuhteiden kautta. Tavoitteena oli myös lisätä ymmärrystä siitä, miten työyhteisön vuorovaikutussuhteet ja työyhteisöön kiinnittyminen auttavat yksilöä toipumaan työpaikkakiusaamiskokemuksistaan. Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu, jota täydennettiin kyselylomakkeilla. Tutkimukseen osallistui 11 työpaikkakiusattua, jotka olivat vaihtaneet työyhteisöä kiusaamiskokemuksiensa jälkeen. Aineiston analysointi toteutettiin aineistolähtöisesti teemoittelemalla. Tutkimustulosten perusteella aiemmin koettu työpaikkakiusaaminen voi aiheuttaa kiusatuille pelkoa kiusaamisen uusiutumisesta, epäluottamusta työtovereita kohtaan ja varovaisuutta työyhteisön vuorovaikutussuhteissa ja -tilanteissa. Tutkimushenkilöt kiinnittivät erityistä huomiota siihen, onko työyhteisössä mahdollisuutta ilmetä kiusaamista ja miten työyhteisössä käsitellään konflikteja tai ongelmatilanteita. Työyhteisöön kiinnittymisen tunnetta vahvistivat työyhteisössä rakennetut palkitsevat vuorovaikutussuhteet, tukea tarjoava, hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri, esimiehen vuorovaikutusosaaminen sekä konfliktien hallinta työyhteisössä. Lisäksi tutkimushenkilöiden kiinnittymisen tunnetta vahvisti se, että yksilöllä oli sekä tiedon vaihtoon että toveruuteen pohjautuvia vuorovaikutussuhteita. Kiinnittymistä vahvistavat tekijät auttoivat samalla vähentämään kiusaamisen aiheuttamaa epävarmuutta. Työyhteisöön kiinnittyminen ja siellä rakennetut palkitsevat vuorovaikutussuhteet edesauttoivat myös työpaikkakiusaamisesta toipumista. Työpaikkakiusaamista kokeneet pitivät toipumisen kannalta tärkeänä, että he saivat tukea ja ymmärrystä kertoessaan kokemastaan kiusaamisesta. Tutkimushenkilöt määrittelivät työpaikkakiusaamisesta toipumisen prosessiksi, jonka aikana yksilö oppii hyväksymään työpaikkakiusaamisen osaksi elämänkokemuksiaan. Hyväksynnän myötä yksilö kykenee hallitsemaan kiusaamisen aiheuttamia tunteita ja ajatuksia, eivätkä kiusaamiskokemukset enää rajoita heidän toimintaansa ja elämäänsä. Tutkielman tulokset tarjoavat uutta tietoa työpaikkakiusaamisen jatkumoista, ja tätä tietoa on mahdollista hyödyntää työyhteisöjen kehittämisessä. Tulevaisuudessa tätä tutkimusaihetta voitaisiin syventää esimerkiksi tekemällä vertailevaa tutkimusta työpaikkakiusattujen ja ei-kiusattujen kokemuksista työyhteisöön kiinnittymisestä. Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös siitä näkökulmasta, millainen merkitys työpaikkakiusaamista kokeneen vuorovaikutusosaamisella on työyhteisöön kiinnittymisen kannalta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (144 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othertoipuminen
dc.subject.othertyöhyvinvointi
dc.subject.othertyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.othertyöyhteisön vuorovaikutussuhteet
dc.subject.othertyöyhteisöön kiinnittyminen
dc.titleTyöpaikkakiusaamista kokeneiden kiinnittyminen uuteen työyhteisöön vuorovaikutussuhteiden kautta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201512154037
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2015-12-15T12:30:28Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysotoipuminen
dc.subject.ysotyöhyvinvointi
dc.subject.ysotyöpaikkakiusaaminen
dc.subject.ysokiusaaminen
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysovuorovaikutus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record