Show simple item record

dc.contributor.advisorTuuri, Kai
dc.contributor.authorNieminen, Tommi
dc.date.accessioned2015-11-24T09:40:44Z
dc.date.available2015-11-24T09:40:44Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1504519
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47799
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin äänilogojen havaitsemista ja niiden viestinnällistä potentiaalia äänibrändäyksen kontekstissa. Äänilogo on käsitteenä melko uusi ja sillä tarkoitetaan visuaalista logoa vastaavaa tilausteoksena tuotettua lyhyttä äänellistä tunnistetta, jota organisaatiot voivat hyödyntää viestinnässään hyvin erilaisissa viestintäkanavissa ja ympäristöissä. Tutkimuksessa pyrittiin sekä kartoittamaan äänilogojen havaitsemista yleisellä tasolla että problematisoimaan äänibrändäysalan toimijoiden olettamusta siitä, että äänilogot voivat onnistuneesti välittää tiettyjä ominaisuuksia edustamastaan brändistä. Lisäksi selvitettiin erityisesti sitä, millä tavoin brändikonteksti eli tietoisuus äänilogosta ja sen edustamasta yrityksestä vaikuttaa merkityksiin ja mielikuviin, joita äänilogot synnyttävät kuulijoissa. Tutkimus suoritettiin kyselynä, johon sisältyi viiden yritysbrändin äänilogon kuuntelu. Kokeessa yhteensä 26:tta vastaajaa pyydettiin kuvailemaan kuulemiaan äänilogoja assosiaatioita listaamalla ja adjektiiviparien avulla sekä arvioimaan yritysten brändiominaisuuksista kootun adjektiivilistan sopivuutta kuvaamaan äänilogoja. Jotta voitiin tarkastella brändikontekstin vaikutusta koehenkilöiden vastauksiin, vastaajat jaettiin kahteen samansuuruiseen pääryhmään: “debrändättyyn” ja “bränditietoiseen”. Ryhmät erotti toisistaan jälkimmäisen ryhmän tietoisuus äänilogoista ja niiden brändikontekstista eli siitä, mitä yritystä äänilogot edustavat. Kuuntelukokeen vastaukset analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin ja aineiston kvantifioinnin keinoin sekä määrällisen aineiston keskiarvojen vertailulla. Assosiaatioiden analyysin perusteella kuulijat assosioivat äänilogot useimmiten liikkeeseen, tunnemerkityksiin, luontoon ja säähän. Brändikontekstin vaikutus näkyi lähinnä kuulijoiden listaamissa assosiaatioissa, mutta muuten ryhmien vastaukset olivat keskenään hyvin samanlaisia. Äänilogojen välillä oli varsin suurta vaihtelua kuulijoiden kuvausten ja tuottajien kuvausten vastaavuudessa. Äänilogojen viestintäpotentiaalia osoitti kuitenkin erityisesti se, että kuulijat osasivat yhdistää brändiominaisuuksia niitä viestineisiin äänilogoihin riippumatta siitä, kuultiinko äänilogot ilman brändikontekstia vai brändikontekstin kanssa. Tulokset eivät tarjonneet kaiken kattavaa yleistämisen mahdollisuutta, vaan olivat pikemminkin suuntaa-antavia äänilogojen merkityksiä tutkittaessa. Erityisesti brändikontekstin vaikutuksen tarkastelun osalta äänilogoanalyysien voitiin olettaa toimivan esimerkkitapauksina myöhemmille tutkimuksille, sillä monilta osin vielä kartoittamattomana tutkimuskohteena äänilogoista ei vastaavaa vertailua tiettävästi ollut aiemmin tehty.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheräänibrändäys
dc.subject.otheräänilogo
dc.titleSoiko yritysbrändi? : kuuntelukontekstin vaikutus äänilogojen välittämiin merkityksiin
dc.title.alternativeKuuntelukontekstin vaikutus äänilogojen välittämiin merkityksiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511243780
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.date.updated2015-11-24T09:40:44Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysobrändäys
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysomainosmusiikki
dc.subject.ysomusiikki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record