Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.advisorAilinpieti, Jaana
dc.contributor.authorHuhtala, Päivi
dc.date.accessioned2015-11-04T08:04:29Z
dc.date.available2015-11-04T08:04:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1500924
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47567
dc.description.abstractIhmiskunnan elämä maapallolla on tällä hetkellä kestämättömällä pohjalla, sillä väestönkasvun ja kasvavan kulutuksen seurauksena luontoa kuormitetaan jopa peruuttamattomalla tavalla. Kasvavan kulutuksen yhtenä syynä on konsumerismin eli kulutukseen perustuvan hyvinvointiaatteen valta-asema useissa yhteiskunnissa, minkä seurauksena kulutuksesta on tullut yksi keskeisimmistä kehityksen ja hyvinvoinnin mittareista. Kestävä elämäntapa edellyttää nuorten kulutustottumusten muuttumista, sillä myös nuoret ovat merkittäviä kuluttajia yhteiskunnassa. Käyttäytymisen takana oleviin arvoihin ja asenteisiin pyritään vaikuttamaan muun muassa peruskoulussa annettavalla ympäristökasvatuksella. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako yläkoulun biologian oppiaineessa järjestettävä ympäristökurssi oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteisiin. Hypoteesina oli, että ympäristökasvatuksen myötä oppilaiden asenteet muuttuvat ympäristömyönteisimmiksi ja nuoret haluavat muuttaa käyttäytymistään kestävän elämäntavan mukaiseksi. Tutkimusta varten muodostettiin koe- ja kontrolliryhmät kahdesta keskisuomalaisen yläkoulun 9-luokan oppilaista. Koe-ryhmään kuuluvat oppilaat suorittivat tutkimuksen aikana ympäristökasvatukseen keskittyvän Yhteinen ympäristö –kurssin. Kontrolliryhmä puolestaan suoritti kyseisen kurssin vasta tutkimuksen jälkeen. Tutkimusmenetelminä käytettiin lomakekyselyjä ja yksilöhaastatteluja. Lomakekysely tehtiin ennen Yhteinen ympäristö –kurssia ja välittömästi sen jälkeen, haastattelut kurssin jälkeen. Yhteinen ympäristö –kurssilla oli lievä positiivinen vaikutus nuorten ympäristö- ja kulutusasenteisiin. Ympäristö- ja kulutusasenteet myös korreloivat positiivisesti keskenään. Ympäristömyönteisistä asenteistaan huolimatta nuorilla ei ollut selvää aikomusta muuttaa kulutustottumuksiaan ympäristömyönteisimmiksi. Tutkimus osoitti, että aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu kuilu ympäristömyönteisen asenteen ja käyttäytymisen välillä on todellinen, jonka kaventamiseksi tulisi ympäristökasvatuksessa kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.fi
dc.description.abstractHuman life on earth is currently unsustainable, because the nature is changed even in an irreversible way as a result of population growth and increased consumption. In many societies, one reason for the growing consumption is the predominance of consumerism that is a welfare principle based on consumption. As a result of this predominance, consumption has become one of the key indicators of development and prosperity of the humankind. Sustainable lifestyle requires a change of consumption habits of young people, because they are also major consumers in society. Values and attitudes behind the behavior are sought to be influenced, for example, by the environmental education given at primary schools. The aim of this study was to find out whether the environment course, being part of secondary school biology subjects, affects environmental and consuming attitudes of the pupils. It was hypothesized that following the environmental education, pupils' attitudes change greener and they want to change their behavior more sustainable. For the study, an experimental and a control group were formed from the pupils of two ninth grade classes of secondary school located in central Finland. During the study, pupils belonging to the experimental group took a course focusing on environmental issues. The control group, in turn, completed the course after the study. The study methods used were questionnaires and individual interviews. The form queries were conducted before the course and immediately after that, the interviews after the course. The course had a slightly positive impact on young people's environmental and consuming attitudes. The environmental and consuming attitudes had also a positive correlation. Despite their positive environmental attitudes, students did not have a clear intention to change their consumption habits greener. This study revealed that the gap between environmentally friendly attitude and behavior observed in previous studies is real. In future, a special attention should be paid to environmental education to narrow this gap.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkestävä kehitys
dc.subject.otherkulutusasenteet
dc.subject.otherkulutustutkimus
dc.subject.otherympäristöasenteet
dc.subject.otherympäristökasvatus
dc.subject.otherympäristökurssi
dc.titleYläkoulun biologian ympäristökurssin vaikutus oppilaiden ympäristö- ja kulutusasenteisiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511043592
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.date.updated2015-11-04T08:04:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysokulutus
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysokulutustutkimus
dc.subject.ysoympäristöasenteet
dc.subject.ysoympäristökasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record