Show simple item record

dc.contributor.advisorMero, Antti
dc.contributor.authorRuostekoski, Anni
dc.date.accessioned2015-11-02T07:02:12Z
dc.date.available2015-11-02T07:02:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47516
dc.description.abstractJohdanto. Terveenä pysyminen ja säännöllinen harjoittelu ovat urheilijoille kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeää. On kuitenkin tutkittu, että sekä akuutti kuormittava, että pitkään jatkuva intensiivinen harjoittelu saa aikaan immuunipuolustuksen heikentymistä. Kylmään adaptoituneita ihmisiä ja heidän immuunipuolustustaan tutkittaessa puolestaan on saatu tuloksia, joiden mukaan kylmään adaptoitunut immuunipuolustus toimisi eri tavalla ja mahdollisesti tehokkaammin, kuin kylmään adaptoitumattomien yksilöiden immuunijärjestelmä. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää, saako kymmenen viikon intensiiviseen harjoittelujaksoon yhdistetty kylmävesihoito aikaan muutoksia tietyissä immuunijärjestelmän toimintaa kuvaavissa markkereissa. Immuunijärjestelmän markkereina käytettiin veren valkosoluja sekä syljen immunoglobuliini A: ta ja M:ää, alfa-amylaasia sekä totaaliproteiineja. Lisäksi analysoitiin veren kortisolipitoisuutta ja sen mahdollisia muutoksia. Menetelmät. Koehenkilöinä tutkimuksessa toimi yhteensä 19 tervettä 18 - 40 -vuotiasta liikunnallisesti aktiivista miestä. Koehenkilöt oli jaettu kahteen ryhmään: kylmävesihoitoryhmään (CWI, Cold Water Immersion), johon kuului yhdeksän koehenkilöä sekä kontrolliryhmään (CONT), jossa oli kymmenen koehenkilöä. Ryhmät harjoittelivat 10 viikon pituisen jakson intensiivistä voima- ja kestävyysharjoittelua. Molemmat ryhmät harjoittelivat valvotusti neljä kertaa viikossa kaksi intensiivistä kestävyysharjoitusta ja kaksi voimaharjoitusta, jotka koostuivat pääosin maksimi- ja nopeusvoimapainotteisista harjoitteista. Viidennellä viikolla kaikki koehenkilöt tekivät vain kolme harjoitusta jättäen yhden intensiivisen kestävyysharjoituksen väliin. Valvottujen harjoitusten lisäksi koehenkilöt saivat harjoitella myös vapaa-ajallaan suosituksen ollessa 1-2 peruskestävyysharjoitusta/viikko ohjattujen harjoitusten lisäksi. Välittömästi jokaisen valvotun viikkoharjoituksen jälkeen kylmävesihoitoryhmälle annettiin 10 minuuttia kestävä kylmähoito vesialtaassa, jonka lämpötila oli 10 ± 2 °C. Kontrolliryhmän jäsenet puolestaan suorittivat jokaisen harjoituksen jälkeen 10-15 min kestävän loppuverryttelyn, joka oli kevyttä aerobista juoksua tai pyöräilyä. Koehenkilöiltä analysoitiin verestä valkosolujen pitoisuudet (Sysmex KX-21N, Kobe, Japani), seerumin kortisolipitoisuus (Immulite-1000, Siemens Helathcare/DCPA, LA, USA) sekä syljen immunoglobuliinit A ja M, alfa-amylaasi sekä totaaliproteiinien pitoisuudet (Konelab, 20XTi, Thermo Electron Corporation, Vantaa, Suomi) paastotussa tilassa ennen harjoittelujakson alkua, harjoittelujakson puolessa välissä viidennen harjoitteluviikon kohdalla sekä harjoittelujakson päätteeksi. Lisäksi otettiin molemmille ryhmille kontrollinäytteet ennen harjoittelujak-son alkua. Tilastollinen analyysi tehtiin käyttäen PASW Statistics 20.0 for Windows- ohjelmaa (SPSS .Inc., Chicago, Illinois, USA). Ryhmien vertailussa käytettiin parittaista t-testiä. Merkitsevyyden rajaksi asetettiin p < 0,05. 3 Tulokset. Ryhmien välillä havaittiin merkitsevä ero ainoastaan viidennen viikon kohdalla otetuissa näytteissä veren MXD-arvossa, joka kuvaa veren eosiinofiili-, basofiili- ja monosyyttipitoisuuksia. Merkitsevä ero havaittiin absoluuttisessa MXD# -arvossa (p < 0,05) prosentuaalisen MXD%-arvon jäädessä suuntaa-antavaksi (p= 0,073). Viidennen viikon mittauksessa kontrolliryhmän arvot olivat nousseet alkutasosta merkitsevästi sekä absoluuttisessa MXD#-arvossa (p= 0,030) että prosentuaalisessa MXD%-arvossa (p= 0,042), kun taas kylmävesihoitoryhmän arvot olivat laskeneet, tosin merkitsevästi vain absoluuttisen MXD#:n kohdalla (p= 0,017). Muita merkitseviä eroja ei tutkimuksessa ryhmien välillä havaittu. Yhteenveto ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella saadaan viitteitä, että kylmävesihoito saattaa laskea kehon harjoittelusta johtuvaa tulehdusvastetta kymmenen viikon intensiivisen harjoittelujakson viiden ensimmäisen viikon aikana. Tämä näkyy kylmävesiryhmän koehenkilöiden merkitsevästi pienentyneisiin veren eo-sinofiili-, basofiili- ja monosyyttiarvoihin (MXD) verrattuna kontrolliryhmän merkitsevästi suurentuneisiin MXD -arvoihin, jotka yleisesti nousevat tulehduksessa. Muissa immunologisissa markkereissa tai kortisolissa ei havaittu merkitseviä muutoksia ryhmi-en sisällä tai ryhmien kesken. Johtopäätöksenä on, että kylmävesihoito saattaa pienentää harjoittelusta aiheutuvaa tulehdusvastetta intensiivisen harjoittelujakson alussa (viiden ensimmäisen viikon aikana). Pienentynyt harjoittelusta aiheutuva tulehdusvaste ja val-kosolujen ylimääräinen aktivoituminen harjoittelun seurauksena puolestaan saattaa jättää immuunipuolustuksen soluille (valkosout) enemmän resursseja toimia kehon puolustustehtävissä ulkoisia taudinaiheuttajia vastaan. Näin ollen harjoittelun yhteydessä toteutetulla kylmävesihoidolla saattaa mahdollisesti olla immuunipuolustuksen toimintaa tukeva vaikutus.fi
dc.format.extent45
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherimmuunijärjestelmä
dc.subject.otherIgA
dc.subject.otherIgM
dc.subject.otheralfa-amylaasi
dc.subject.othervalkosolut
dc.subject.otherkortisoli
dc.titleKylmävesihoidon vaikutus immuunipuolustukseen kovan harjoittelujakson yhteydessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511023547
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
jyx.includeIn.OAItrue
dc.date.updated2015-11-02T07:02:13Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record