Show simple item record

dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorRiuttamäki, Timo
dc.date.accessioned2015-10-27T21:15:31Z
dc.date.available2015-10-27T21:15:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498647
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47474
dc.description.abstractTämä tutkielma käsittelee kysymystä itsemurhan moraalisesta oikeutuksesta. Tutkielman pääasiallisena tarkoituksena on lähestyä aihetta libertarismiin kuuluvien oikeus- ja vapauskäsityksien kautta, joissa omasta kuolemastaan päättäminen nähdään henkilön luonnollisten moraalioikeuksien jatkumona. Tällaista libertaaria positiota problematisoidaan paitsi libertarismin yleisen kritiikin, myös elämän arvon, persoonan arvokkuuden, ja ihmisen velvollisuuksien itseä ja muita ihmisiä kohtaan kautta. Itsemurhan oikeutusta vastaan käytetyt klassiset argumentit ovat problematisoinnissa keskeisiä. Tutkielman ensimmäisessä luvussa käsitellään itsemurhasta käytettyä kieltä ja pohditaan, miten itsemurhan etiikassa yleistynyt käsite rationaalisesta itsemurhasta tulisi ymmärtää, ja voiko itsensä surmaaminen olla joskus henkilön etujen mukaista. Luvun lähtökohtana on arkinen huomio siitä, että itsensä surmaamisesta puhutaan murhana, joka lähtökohtaisesti konnotoi epäoikeutettua tappamista. Tällöin vaarana on, että itsemurha nähdään a priori tuomittavana tekona, mikä saattaa rajoittaa itsensä surmaamista käsittelevää ajattelua. Toisessa luvussa tarkastellaan itsemurhan filosofian historiaa. Historian tarkasteleminen paitsi pohjustaa nykykeskustelussa käytettyjä argumentteja, myös valottaa sitä, miten eri tavoin historian saatossa itsemurhaan on suhtauduttu – jos stoalaisessa Roomassa itsemur-ha saattoi jopa aiheuttaa ihailua, Euroopan kristillistyttyä itsemurhayrityksistä saatettiin rankaista kuolemalla ja itsemurhaan kuolleiden henkilöiden ruumiita hirtettiin ja kuritettiin. Itsemurhaa koskevien asenteiden nähdään olleen yhteydessä siihen, miten suurena ihmisten vapaan toiminnan piiri yleisestikin nähtiin. Tutkielman viimeisessä luvussa itsemurhan oikeutusta käsitellään libertarismin perinteen pohjalta. Oikeus kuolla nähdään libertarismissa ihmisen luonnollisena itsensä omistami-seen kuuluvana moraalisena vapausoikeutena. Koska ihmisellä on persoonaansa omistus-oikeus, ei ihmisellä ole velvollisuutta olla tekemättä itsemurhaa. Tällaista positiota vastaan argumentoidaan esittämällä paitsi klassisia argumentteja itsemurhan oikeutusta vastaan, myös libertarismin yleisemmällä kritiikillä. Johtopäätökseksi ehdotetaan, että vaikka libertaaria positiota ei voidakaan kaataa klassisilla argumenteilla, voidaan ihmisen luonnollista oikeutta kuolla rajata vetoamalla muun muassa ihmisen velvollisuuksiin läheisiään kohtaan. Vaakakupissa ei kuitenkaan paina ainoastaan läheisten, vaan myös itsetuhoisen ihmisen oma kärsimys. Niissä tapauksissa, joissa itse-murhan ei voida nähdä rikkovan ihmisen moraalisia velvollisuuksia, tulee omaehtoinen kuolema sallia.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (113 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheritsemurha
dc.subject.otherlibertarismi
dc.subject.othervapausoikeus
dc.subject.otheritsemurhan filosofian historia
dc.subject.otherelämän arvo
dc.subject.otherpersoonan arvokkuus
dc.titleElä ja anna toisten kuolla? : itsemurhan oikeutus kysymyksenä yksilönvapauksista ja -oikeuksista
dc.title.alternativeItsemurhan oikeutus kysymyksenä yksilönvapauksista ja -oikeuksista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510273518
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2015-10-27T21:15:32Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoitsemurha
dc.subject.ysolibertarismi
dc.subject.ysofilosofia
dc.subject.ysohistoria
dc.subject.ysooikeus
dc.subject.ysooikeutus
dc.subject.ysovapaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record