Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma, Eetu
dc.contributor.authorNiemi, Sarianne
dc.date.accessioned2015-10-20T11:43:22Z
dc.date.available2015-10-20T11:43:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498212
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47339
dc.description.abstractToiminta ohjelmistoalan kehittyvässä ja haastavassa kilpailuympäristössä vaatii ohjelmistoyrityksiltä jatkuvaa kykyä arvioida ja uudistaa omaa liiketoimintaansa verrattuna muihin. Liiketoimintamallin avulla ohjelmistoyritysten on helpompi hahmottaa omaa toimintaansa ja siinä tapahtuvia muutoksia. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ohjelmistoyrityksen liiketoimintamallia sen muutoksen näkökulmasta. Tutkimustuloksista selviää, millainen ohjelmistoyrityksen liiketoimintamalli on rakenteeltaan ja millaisia muutoksia mallissa voi tapahtua eri ajanhetkien välillä. Tutkimusmetodina on laadullinen tapaustutkimus, jossa on tutkimuskohteena ohjelmistoalan yritys Nomovok Oy. Aineisto kerätään yrityksen johtajia haastattelemalla sekä yrityksen vanhoilta ja nykyisiltä verkkosivuilta löytyvästä kirjallisesta materiaalista. Ohjelmistoalan yrityksen liiketoimintamallikehikon keskeinen elementti on arvolupaus, joka kuvaa asiakkaalle tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä syyt, miksi asiakas ostaa juuri kyseiseltä toimittajalta. Arvolupaus vaikuttaa liiketoimintamallin muihin osiin, ja se on liiketoimintamallin yleisimmin muuttuva elementti. Muita ohjelmistoyrityksen liiketoimintamallikehikkoon sisällytettyjä elementtejä ovat ansaintalogiikka, joka on monimutkaistunut uudenlaisten arvolupausten myötä; jakelumalli; toteutus ja palvelut; sekä verkostoituminen, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt ohjelmistoalalla. Lisäksi asiakassegmentit voivat olla toimialaratkaisuihin keskittyneille ohjelmistoyrityksille olennainen liiketoiminnan elementti. Tutkimustulokset eivät ole laajalle yleistettävissä pienen otoksen vuoksi, mutta niitä voidaan hyödyntää ohjelmistoalan yritysten liiketoimintaa ja ohjelmistoalan liiketoimintamallien muutoksia, sekä liiketoimintamallin eri elementtien välisiä suhteita käsitteleviin tutkimuksiin. Lisäksi luotu liiketoimintamallikehikko soveltuu liiketoimintamallin elementeissä tapahtuneiden muutosten kuvaamiseen eri ajanhetkillä.fi
dc.description.abstractSoftware industry is a developing and challenging competitive environment, which requires software companies to be able to continuously evaluate and re-new their business. The business model is a concept that helps software compa-nies to understand their own business and the changes happening in it. This thesis examines the business model of a software company from the change perspective. The results of this study show how a business model of a software company is structured and what kind of changes may happen in its elements between different points of time. The method of research is a qualitative case study, and the research object is a software company named Nomovok Ltd. The data is collected from the company managers’ interviews and from the written material on company’s old and current websites. The key element of a software company business model framework is the value proposition describing the products and services offered to customers, plus the reasons for customer to buy from that supplier. The value proposition is the most variable element in the business model, and it affects also to the other elements of the model. Other elements included to the software business model framework are revenue logic which has become more complex due to new types of value promises; the dis-tribution model; implementation and services; as well as networking, which has become more common in the software industry over the past decade. In addi-tion, customer segments may be also an important element of a business model of software companies focusing on industry solutions. The results of this thesis are not widely generalizable because of the small sample but they may be used in a research on software business, software business model change, as well as interrelations between the different elements of a software business model. The generated software business model framework can be also used for describing the changes happened in the different elements between various time points.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (76 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherNomovok (yhtiö)
dc.titleOhjelmistoyrityksen liiketoimintamalli ja sen muutos : tapaus Nomovok oy
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510203424
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-10-20T11:43:22Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoliiketoimintamallit
dc.subject.ysoohjelmistoala
dc.subject.ysotietotekniikkayritykset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record