Show simple item record

dc.contributor.advisorSaarikallio, Suvi
dc.contributor.advisorJuvonen, Antti
dc.contributor.authorHolopainen, Heidi
dc.contributor.authorKarvonen, Sara
dc.date.accessioned2015-10-13T16:04:58Z
dc.date.available2015-10-13T16:04:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497625
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47302
dc.description.abstractLaulukilpailut ovat osa lapsen arkielämää: lapset näkevät erilaisia laulukilpailuja jatkuvasti televisiosta. Laulukilpailujen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä esimerkiksi lasten laulutekniikasta ja lasten kiinnostuksesta populaarimusiikkia kohtaan, mutta siitä huolimatta laulukilpailujen vaikutuksia lapsiin on tutkittu varsin vähän. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää millä tavalla laulukilpailujen merkitys näkyy peruskoulun musiikintunneilla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan, joista neljä oli opettajia ja neljä laulukilpailujen asiantuntijoita. Opettajien kautta halusimme selvittää, miten musiikkikilpailut näkyvät peruskoulun musiikintunneilla. Asiantuntijat olivat olleet järjestämässä erilaisia laulukilpailuja. Tutkielmassa saadut tulokset jaettiin kolmeen aihepiiriin: kilpailut, kilpailut ja lapsi sekä kilpailut ja koulu. Laulukilpailut koettiin pääasiassa positiivisina, mutta television kilpailuformaatteihin suhtauduttiin varauksellisesti niihin liittyvien sopimusten vuoksi. Kilpailussa annettavan palautteen toivottiin olevan realistisempaa. Taloudelliset arvot ajateltiin suurimmiksi laulukilpailujen tausta-arvoiksi. Tutkielmassa selvisi, että laulukilpailut vaikuttavat lapseen niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Laulukilpailujen vaikutukset koettiin näkyvän lapsen tunne-elämän kehityksessä ja lasten laulutaidoissa. Erityisesti se, kuinka kilpailussa pärjättiin, vaikuttaa lapsen sosiaalisiin suhteisiin ja minäkuvan kehitykseen. Laulukilpailut näkyivät peruskoulun musiikintunneilla lähinnä ohjelmiston kautta, mutta niiden koettiin näkyvän myös esiintymishalukkuudessa ja haluna laulaa. Ohjelmiston muutoksen ja lasten laulutekniikan välillä nähtiin yhteys, esimerkiksi lasten äänialat ovat kaventuneet. Suurimpana syynä kilpailuihin osallistumiseen nähtiin lasten halu kilpailla sekä julkisuuden ja laulajan ammatin tavoittelu. Tutkimustulokset osoittivat, että laulukilpailut näkyvät peruskoulun musiikintunneilla. Tulokset osoittivat sen, että laulukilpailujen vaikutukset heijastuvat laajalle alueelle ja sitä tulisi tutkia enemmän lapsen näkökulmasta. Laulukilpailujen vaikutukset lapseen ja niiden näkyminen koulussa tulisi huomioida, että opettaja voisi kiinnittää näihin asioihin huomiota myös omassa opetuksessaan.fi
dc.description.abstractDifferent talent and singing competitions are part of children´s everyday life. Impacts of the singing competitions can be seen for example in children ́s singing technique and in their increasing interest to popular music. However there are only few researches about the impacts of singing competitions. In our research we have tried to find out how singing competitions can be seen in music lessons in comprehensive school. We have used half structured theme interview as our research method. We made eight interviews. Four interviewees were music teachers and four experts of the singing competitions. From teachers we wanted to find out how singing competitions can be seen in music lessons. All the experts have been working in singing competitions and from them we found out how and why the competitions exist. Results of the study were divided to three main topics: Competitions, Competitions and Child and Competitions and School. Singing competitions were usually seen positive way but because involvement of the contracts, the television formats were seen more negative way. According to the interviewee the feedback should be more realistic. Economical values were the biggest value in competitions. This study showed that singing competitions affected both positive and negative way in children´s development. Influence of the singing contests appeared in children´s social and emotional development and in singing skills. How children succeeded in competitions affected to their social relationships and development of self image. Singing competitions were part of the music lessons usually by repertoire, but also showed in children´s urge to perform and sing. Changes in repertoire and singing technique were connected for example it showed narrowing in vocal range. The biggest reason to participate in singing contests was an urge to compete and desire of fame and to become a professional singer. The results of our research shows, that singing competitions can be seen in music lessons. The results makes clear that singing competitions effects widely and singing competitions should be researched also from children ́s point of view. People should pay attention to the effects of the singing competitions and teachers should take notice of them in their teaching.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (195 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherLaulukilpailu
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.subject.otheresiintyminen
dc.subject.otherlaulaminen
dc.subject.othermotivaatio
dc.titleTuntemattomasta tähdenlennoksi : laulukilpailujen heijastumia peruskoulun musiikintunteihin
dc.title.alternativeLaulukilpailujen heijastumia peruskoulun musiikintunteihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510133369
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2015-10-13T16:04:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysolaulukilpailut
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.subject.ysoesiintyminen
dc.subject.ysolaulaminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolapset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record