Show simple item record

dc.contributor.advisorLähteenmäki, Mika
dc.contributor.advisorTurunen, Natalia
dc.contributor.advisorUllakonoja, Riikka
dc.contributor.authorMeuronen, Meija
dc.date.accessioned2015-10-13T14:51:43Z
dc.date.available2015-10-13T14:51:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497693
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47300
dc.description.abstractKommunikatiivisuus on ollut tärkeä osa vieraan kielen opetusta jo useiden vuosikymmenien ajan ja oppija nähdään oppimisprosessissa aktiivisena toimijana. Kokemuksellisten ja toiminnallisten työtapojen katsotaan vahvistavan motivaatiota oppia. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa jopa kehotetaan käyttämään toiminnallisia ja vaihtelevia työtapoja vieraiden kielten opetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, (1) miten toiminnallisia opetusmenetelmiä voidaan määritellä (kirjallisuus ja opetusharjoittelijoiden ajatukset), (2) minkälaisia konkreettisia sovelluksia niistä toteutuu kielileirin puitteissa ja (3) millaisia kokemuksia tutkimusryhmän lapsilla ja opetusharjoittelijoilla on toiminnallisten metodien käytöstä leirin aikana. Tutkittava ryhmä koostuu yhdeksästä 9-11 -vuotiaasta lapsesta ja kolmesta Jyväskylän yliopiston venäjän kielen opetusharjoittelijasta, jotka osallistuivat Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen ja Jyväskylän kaupungin opetuspalvelujen järjestämälle toiminnalliselle kesäleirille kesäkuussa 2014. Lapsia haastateltiin leirin toiseksi viimeisenä päivänä aamutuntien aikana ja opettajia seuraavan viikon aikana leirin päättymisestä. Opetusharjoittelijat suunnittelivat ja toteuttivat leirin sekä tuottivat kaiken oppimateriaalin itse. Tässä työssä käytettiin tutkimusmetodina puolistrukturoitua teemahaastattelua ja analysointimenetelmänä sisällönanalyysiä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että toiminnalisten menetelmien käytöksi voidaan määritellä sellaiset harjoitukset, jotka vaativat sisäistä ja ulkoista aktiivisuutta, joiden aikana ei pelkästään istuta pulpetissa tai lueta kirjasta ja joihin liitty jollain tavalla liike. Esimerkkejä toiminnallisten metodien käytöstä vieraiden kielten opetuksessa ovat esimerkiksi draamapedagogiset harjoitukset, leikit, taito- ja taideaineissa käytettävät tekniikat sekä erilaisten oppimisympäristöjen, kuten puistojen, ja musiikin hyödyntäminen. Opetusharjoittelijoiden ja lasten kokemuksen mukaan kouluissa tapahtuva vieraan kielen opetus on melko rajoittunutta. Opetusharjoittelijoiden mielestä toiminnalliset harjoitukset voisivat tarjota vaihtelua ja pakottomuutta vieraan kielen opiskeluun. Tämän tutkimuksen sekä kirjallisuuden perusteella voidaan sanoa, että toiminnalliset menetelmät vähentänevät pelon ja jännityksen tuntemuksia vieraan kielen tunneilla, mikä lisää motivaatiota ja intoa opiskella. Opetusharjoittelijat kuitenkin tähdentävät, että toiminnalliset metodit toimivat parhaiten, kun ne yhdistetään muihin kielenopetuksen menetelmiin ja niiden käytössä otetaan huomioon ryhmien ja oppijoiden yksilölliset tarpeet.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (74 sivua)
dc.language.isorus
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherVenäjä vieraana kielenä –opetus
dc.subject.othervieraan kielen opetus
dc.subject.otheropetusmetodit
dc.subject.othertoiminnalliset metodit
dc.subject.othertoiminnallinen tapa oppia kieliä
dc.subject.otherkokemusoppiminen
dc.subject.otherkieli toiminnassa
dc.subject.othertunteet ja kielenopetus
dc.titleDeâtel'nostnye metody obučeniâ russkomu âzyku kak inostrannomu na načal'nom ètape : issledovanie opyta detej i prepodavatelej-praktikantov
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510133367
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVenäjän kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineRussian Language and Cultureen
dc.date.updated2015-10-13T14:51:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi312
dc.subject.ysovenäjän kieli
dc.subject.ysokielet
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopetusmenetelmät
dc.subject.ysotoiminnalliset menetelmät
dc.subject.ysokielen oppiminen
dc.subject.ysokokemusoppiminen
dc.subject.ysotunteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record