Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkinen, Maria
dc.date.accessioned2015-10-07T07:13:18Z
dc.date.available2015-10-07T07:13:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1497005
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47259
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, minkälaisia käsityksiä äideillä on kasvatuksen aatteellisista ja toiminnallisista periaatteista. Tutkimuksessa käytettiin fenomenografista tutkimusotetta, jolloin äitien käsityksistä oli mahdollista muodostaa erilaisia kategorioita kasvatuksen periaatteista. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu teemahaastattelu, joka toteutettiin yksilöhaastatteluna kymmenelle äidille. Äidit olivat iältään 23–44-vuotiaita ja heillä kaikilla oli alle kouluikäisiä lapsia. Haastattelun teemat käsittelivät esimerkiksi äitien arvoja, käsityksiä hyvästä kasvatuksesta, äidin ja lapsen vuorovaikutusta sekä erilaisia kasvatustyylejä. Tulokset osoittivat, että äidit kokevat kasvatuksen sekä äitinä olemisen tärkeäksi tehtäväksi. Heidän välillään esiintyi samankaltaisuutta siten, että kaikkien kymmenen äidin arvoissa olivat esillä onnellisuuden, rakkauden, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden sekä omanarvontunnon teemat. Lisäksi äitien kasvatusperiaatteissa korostuivat lapsilähtöisyys, erilaisten taitojen ja ominaisuuksien opettaminen sekä onnellisen ja turvallisen lapsuuden tarjoaminen. Eroavaisuutta äitien kasvatusperiaatteiden välille toivat yksilölliset kokemukset lapsuudesta sekä omilta vanhemmilta saadusta kasvatuksesta. Tutkimukseni tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää äitien yhteneväistä ajatusta siitä, että lapsi on hyvä juuri sellaisena kuin hän on. Äidit kuvasivat kasvatusta tunnepitoisesti, mikä vahvistaa käsitystä äidin ja lapsen välisestä emotionaalisesta ja erityisestä suhteesta. Tutkimukseni osoitti yhdenmukaisesti muiden tutkimusten kanssa, että kasvatusperiaatteiden tietoisuuteen tuominen on hyödyllistä.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (87 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheräitiys
dc.subject.otherkäsitykset
dc.subject.otherkasvatus
dc.subject.otherperiaatteet
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.subject.otherfenomenografia
dc.title"Sellasena ku sinä oot, niin sinä oot ihana" : äitien käsityksiä kasvatuksen aatteellisista ja toiminnallisista periaatteista
dc.title.alternativeÄitien käsityksiä kasvatuksen aatteellisista ja toiminnallisista periaatteista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510073318
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2015-10-07T07:13:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysoäitiys
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoperiaatteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record