Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorRoslund, Markus
dc.date.accessioned2015-09-30T14:15:47Z
dc.date.available2015-09-30T14:15:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47229
dc.description.abstractTietojärjestelmien kehitysprojektit kohtaavat edelleen budjettiin, projektin keston venymiseen sekä järjestelmän laatuun liittyviä ongelmia. Tietojärjestelmiä kehitetään erilaisilla menetelmillä erilaisissa tilannetekijöiden muodostamissa konteksteissa. Osa edellä mainituista ongelmista liittyy tietyn menetelmän tai menetelmän osien huonosta soveltuvuudesta tiettyyn kontekstiin. Tämä tutkielma keskittyy tarkastelemaan organisaation sisäisiä tilannetekijöitä, joita ovat esimerkiksi projektin koko, organisaation kulttuuri, projektin tyyppi ja kehitystyön ulkoistaminen. Tutkielman tiedonkeruumenetelmänä käytetään kirjallisuuskatsausta. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään tarkasti ja laaja-alaisesti, mitkä ovat vaikuttavimmat organisaation sisäiset tilannetekijät ja kuinka ne vaikuttavat valitun kehitysmenetelmän käyttöön. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämän, uusimpaan tutkimustietoon perustuen, kuinka tiettyjä menetelmiä voidaan käyttää erilaisissa haasteellisissa tilanteissa. Tutkielmassa tehdään karkea kahtiajako suunnittelukeskeisiin sekä ketteriin menetelmiin, joita käytetään tilannetekijöiden tarkastelussa. Tutkielmassa päädytään toteamaan, että nykyisin suurta suosiota saaneita ketteriä menetelmiä voidaan käyttää lähes missä tahansa kontekstissa, mutta tällöin menetelmä täytyy usein räätälöidä tavalla tai toisella paremmin projektin kontekstiin sopivaksi. Kirjallisuuskatsauksen perusteella tullaan myös johtopäätökseen, jonka mukaan tulevaisuudessa olisi syytä kehittää uusia menetelmiä, jotka voivat muokkautua laaja-alaisesti erilaisiin muuttuviin tilannetekijöiden määrittämiin konteksteihin.fi
dc.description.abstractInformation system development projects still face problems concerning budget overruns, deadline overruns and lack of quality of the system. Information systems are being developed using several different method in different contexts which are formed from several factors called situational factors. Some of the earlier mentioned problems are related to the fit between context and the method or fragments of the method. This thesis focuses on inspecting organizations’ internal situational factors such as project size, organizational culture, project type and outsourcing. The information gathering for this thesis was carried out as literature review. This thesis aims to find out accurately and pervasively, what are the most significant internal situational factors of an organization and how they affect on the use of the chosen development method. Further on, this thesis aims to find out, based on the most recent research, how different methods can be successfully used in a context in which they are considered to fit poorly. This thesis divides development methods roughly to plan-based methods and agile methods and uses this separation to inspect situational factors. This thesis concludes that, nowadays, popular agile methods can be used practically in any context but agile practices must be tailored one way or another to better fit the context at hand. Further on, based on the literature review, this thesis concludes that, in future, there is a need for development methods which are adaptable to any given context which is formed from individual situational factors.en
dc.format.extent37
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertilannetekijä
dc.subject.otherkontingenssitekijä
dc.subject.otherkonteksti
dc.subject.otherkehitysmenetelmä
dc.subject.othermenetelmän räätälöinti
dc.titleOrganisaation sisäisten tilannetekijöiden vaikutukset tietojärjestelmien kehitysmenetelmien valintaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509303289
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-09-30T14:15:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record