Show simple item record

dc.contributor.advisorOjala, Arto
dc.contributor.authorLeinonen, Saija
dc.date.accessioned2015-09-22T16:03:54Z
dc.date.available2015-09-22T16:03:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1496192
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47162
dc.description.abstractSaaS – liiketoimintamallia harjoittava yritys tarjoaa ohjelmistonsa palveluina Internetin yli. Tieteellisiä julkaisuja ja tutkimuksia etenkin liittyen SaaSsiin ja liiketoimintamalliin julkaistaan aktiivisesti, mutta SaaSsia liiketoimintamallina ja liiketoimintamallin kehittämistä on tutkittu hyvin niukasti. Etenkin liiketoimintamallien kehittäminen mahdollistaa aiempien tutkimusten mukaan yrityksen kyvyn mukautua markkinoiden muuttuviin vaatimuksiin, jonka vuoksi liiketoimin-tamallin kehittäminen voidaan nähdä parempana sijoituskohteena kuin yksittäinen teknologia- tai palvelukehitys. Tässä tutkielmassa tarkastellaan aluksi jo olemassa olevan kirjallisuuden avulla valittua aihepiiriä eli SaaSsia ja liiketoimintamallia. Tämän jälkeen, kartoitetaan laadullisen tapaustutkimuksen avulla SaaS – liiketoimintamallin kehittämisen lähtökohtia tapauksena toimivan suomalaisen SaaS – yrityksen kautta. Tutkimuksen empiirisen osuuden viitekehyksenä toimii liiketoimintamallialusta, johon on lisätty ajatus sekä resurssi- että asiakaslähtöisyydestä. Empiirisen osuuden haastatteluiden perusteella kartoitettiin siis sekä kohdeyrityksen että sen asiakkaiden näkemyksiä kohdeyrityksen nykyisen liiketoimintamallin tilasta. Haastatteluiden vertailuista saadut havainnot osoittavat, että SaaS – liiketoimintamallia kehitetään resurssilähtöisesti. Tämä johtuu siitä, että tyypillisesti SaaS – liiketoimintamallia harjoittava yritys tarjoaa ohjelmiston-sa vakiomuotoisena, eikä näin ollen ota huomioon asiakkaiden yksittäisiä toiveita ohjelmistojen ominaisuuksista.fi
dc.description.abstractBy using Software-as-a-Service (SaaS) business model, an enterprise is offering its software applications to end-users over the Internet. Academic publications and studies of Software-as-a-Service and the related business model is published ac-tively, whereas the Software-as-a-Service as a business model and developing the business model is seldom studied. Notably, according to previous studies, de-velopment of the business model enables the enterprises to adapt to the ever-changing market requirements. For this reason investing in the business model development can be seen as a more profitable investment than an individual technology or a service development. In this thesis the Software-as-a-Service and the business model is examined with the existing literature. After the literature review a qualitative case study is conducted to explore the basis for a develop-ment of Software-as-a-Service business model within the selected Finnish case enterprise. The business model canvas incorporated with resource and customer oriented approach serves as the framework for the empirical study. By conduct-ing empirical interviews for the enterprise representatives and its customers, the outlook of the case enterprise’s current business model was studied. The observa-tions of the interviews show that Software-as-a-Service is being developed in re-source based perspective due to the standardized software applications for all customer organizations without taking into account customers’ individual wish-es.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (79 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSaaS
dc.titleLiiketoimintamallin kehittäminen SaaS -yrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509223230
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-09-22T16:03:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoliiketoimintamallit
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysokehittäminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record