Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorKoivula, Nina
dc.date.accessioned2015-09-21T08:36:34Z
dc.date.available2015-09-21T08:36:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47134
dc.description.abstractTämä kandidaatintutkielma käsittelee Kiinan suorittaman kybervakoilun aihe- uttamia pitkäaikaisia haittoja KIBS-yrityksille. Tutkielma toteutettiin kirjalli- suuskatsauksena teorialähtöisesti. Tutkielma selvittää, millaisia haittoja Kiinan suorittama kybervakoilu aiheuttaa KIBS-yrityksille, sekä lisäksi sen, kuinka va- kavia nämä KIBS-yrityksille koituneet haitat ovat. Aihetta on tärkeä tutkia, sillä Kiinan suorittamasta kybervakoilusta on saatu todisteita. Lisäksi kybervakoilusta koituvien haittojen on arvioitu olevan nousussa. Aihetta ei ole aiemmin tutkittu riittävästi, sillä sitä on hankala tutkia, koska yritykset eivät monesti tahdo tuoda julkisuuteen joutuneensa kyber- hyökkäyksen uhriksi. Tutkimus myös vaatisi melko pitkällä aikavälillä suoritet- tua tutkimusta. Tutkielman tuloksien perusteella voidaan sanoa, että kyberhyökkäyksen aiheuttamat pitkäaikaiset haitat KIBS-yritykselle ovat henkisen pääoman mene- tys, sekä maineen menetys ja asiakkaiden ja liikekumppanien luottamuksen menetys. Näistä arvioimme henkisen pääoman menetyksen olevan KIBS- yritykselle merkittävämpi haitta. Tutkielman aikana havaittiin myös, että KIBS- yrityksiä vastaan suoritetut kyberhyökkäykset vaikuttavat negatiivisesti länsi- maiden talouteen. Tutkielman tulokset ovat kiinnostavia paitsi KIBS-yritysten näkökulmasta, myös länsimaisten valtioiden kannalta.fi
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis covers the long-term disadvantages China’s cyber espio- nage is causing to knowledge intensive business service companies. It was con- ducted as a literature review and by using a theoretical background. This study tries to find out, which kind of disadvantages cyber espionage conducted by China is causing to knowledge intensive business service companies and how severe these disadvantages are to them. This is an important topic, since it has been proven that China is perform- ing cyber espionage. Also the disadvantages caused by cyber espionage have been estimated to be on the increase. This topic has not yet been studied enough, mostly because companies do not seem to be willing to make it public knowledge that they have been under a cyber attack. The study would also re- quire a long time to complete it, since the case has to be followed for several years to discover the long-term disadvantages caused by a cyber attack. According to the results of this study we can say that the long-term disad- vantages China’s cyber espionage is causing to KIBS-companies are the loss of intellectual property and also losing face of the company and the trust of clients and business associates. We estimate the loss of intellectual property to be the most harmful of these disadvantages especially in the case of KIBS-companies. We also learned that the cyber attacks against KIBS-companies are causing western countries economical disadvantages. On this account, the results of this study are not only interesting to knowledge intensive business service compa- nies, but also to western countries.en
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkyberhyökkäys
dc.subject.otherkybervakoilu
dc.subject.otherhenkinen pääoma
dc.subject.othermaineen mene- tys
dc.subject.otherKnowledge-based theory of the firm
dc.subject.othertieto
dc.subject.otherKIBS-yritys
dc.subject.othertietointensiiviset liike-elämän palvelut
dc.titleKiinan suorittaman kybervakoilun aiheuttamat pitkäaikaiset haitat KIBS-yrityksille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509213202
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2015-09-21T08:36:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record