Show simple item record

dc.contributor.advisorSuoranta, Mari
dc.contributor.authorSuontausta, Kimmo
dc.date.accessioned2015-08-27T12:38:10Z
dc.date.available2015-08-27T12:38:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1493750
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46716
dc.description.abstractMedian- ja teknologian murrokset ovat vaikuttaneet sekä kuluttajien median käyttöön, että yritysten mediamainontaan: median käyttö on pirstaloitunut ja digitaaliset välineet ovat yhä merkittävämmässä roolissa ihmisten elämää. Tekninen kehitys on myös mullistanut yritysten markkinointiviestinnän luonteen ja toteuttamisen. Kehityksen seurauksena yksittäiset, perinteiset mediakanavat eivät palvele markkinoijia tai kuluttajia enää entiseen tapaan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan keskisuomalaisten pk-yritysten markkinointiviestinnän suunnitteluaja mediamainontaa nykyisessä toimintaympäristössä. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahdeksan yrityksen markkinoinnista vastaavia henkilöitä, jotka kertoivat yritystensä toimintatavoista ja markkinointiviestinnän tavoitteista. Laadullisessa tutkimuksessa tarkasteltiin yritysten käytäntöjä erityisesti markkinointiviestinnän suunnittelun ja mediavalintojen teorioiden pohjalta. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla ja sitä analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kohdeyrityksiltä puuttuu sekä resursseja, että osaamista toteuttaa uudenlaista integroitua markkinointiviestintää. Yritysten markkinointiviestinnän suunnittelu perustui tyypillisesti aiempien vuosien valintoihin ja markkinointia toteutettiin pääsääntöisesti yritysten omista tarpeista lähtien. Markkinointiviestinnän hankalimpana osa-alueena kohdeyritykset kokivat tulosten arvioinnin. Tämä korostui erityisesti imagollisissa kampanjoissa. Yhtenä merkittävänä tekijänä tähän oli se, että yritysten kampanjoilta puuttuivat selkeät mitattavat tavoitteet, joihin saavutettuja tuloksia olisi voitu verrata. Kohdeyritykset kokivat markkinointiviestinnän suunnittelun ja toteuttamisen yleisestikin hyvin haastavana. Tästä huolimatta lähes jokainen yrityksistä oli onnistunut kasvattamaan omaa markkinaosuuttaan vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Yhtenä merkittävänä tekijänä tälle voidaan nähdä aktiivisesti toteutettu mediamainonta, josta yritykset tutkimusten mukaan hyötyvät edelleen taloustilanteen jälleen parantuessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherMediamurros
dc.subject.otherintegroitu markkinointiviestintä
dc.subject.othermediamainonta
dc.subject.othermediakanavat
dc.subject.otheralueellinen mainonta
dc.subject.otherpk-yritys
dc.titlePk-yritysten näkemyksiä markkinointiviestinnästä ja alueellisesta mediamainonnasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508272767
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.date.updated2015-08-27T12:38:10Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysomarkkinointiviestintä
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysomainonta
dc.subject.ysopienet ja keskisuuret yritykset
dc.subject.ysoalueellisuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record