Show simple item record

dc.contributor.advisorLaajalahti, Anne
dc.contributor.authorPellinen, Noora
dc.date.accessioned2015-08-25T10:49:05Z
dc.date.available2015-08-25T10:49:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1493531
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46702
dc.description.abstractViestintää käyttäjälähtöisissä innovaatioissa on tutkittu varsin vähän. Tässä pro gradu -työssä tarkasteltiin, millaisia tehtäviä viestinnällä on käyttäjien osallistamisessa innovaatioprosesseihin ja millaisin perustein viestinnän menetelmät osallistamisessa valitaan. Tutkimuksen kohteena oli kahdeksan kuntaa ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja, jotka toteutettiin pääosin puhelimitse helmi-maaliskuussa 2014. Haastateltavina oli yksitoista kuntien käyttäjälähtöisissä innovaatioprosesseissa vaikuttanutta viranhaltijaa. Kerätty aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tuloksena viestinnälle jäsentyi kuusi tehtävää käyttäjien osallistamisessa: 1) motivointi, 2) luottamuksen rakentaminen, 3) innovaatiotehtävän selkeyttäminen, 4) yhteisymmärryksen saavuttaminen, 5) sitouttaminen ja 6) seuranta. Vastaavasti osallistamisessa käytettyjen viestintämenetelmien valinnassa painotettiin niiden tarjoamia mahdollisuuksia 1) vaivattomaan osallistumiseen, 2) ryhmäytymiseen, 3) välittömään palautteenantoon, 4) jatkuvaan vuorovaikutukseen sekä 5) viestinnän tasapuolisuuteen. Havaitut viestinnän tehtävät viittaavat siihen, että viestinnällä on merkitystä käyttäjien osallistamisessa innovaatioprosessiin. Konkreettisuus, avoimuus, kaksisuuntaisuus, jatkuvuus sekä toisten mielipiteitä kunnioittava viestintäilmapiiri ovat tärkeitä viestinnän onnistumisessa. Innovaatiotyössä käyttäjien osallistamista tukevat tulosten valossa sellaiset viestinnän menetelmät, jotka soveltuvat kohderyhmälle, ja joiden ominaisuudet edistävät yhteistyötä ja -ymmärryksen muodostumista innovaatiotyön osapuolten välillä. Tulokset antavat viitteitä myös siitä, että teknologiavälitteisten viestintämenetelmien tarjoaminen kasvokkaisviestinnän ohella voisi edistää käyttäjien osallistumista kuntien innovaatioprosesseihin. Jatkossa olisi hyvä tutkia esimerkiksi teknologiavälitteisen viestinnän toimivuutta käyttäjien osal-listamisessa organisaatioiden avoimiin innovaatioprosesseihin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheravoin innovaatio
dc.subject.otherinnovaatioviestintä
dc.subject.otherkunta
dc.subject.otherkäyttäjälähtöinen kehittäminen
dc.subject.otherkäyttäjien osallistaminen
dc.subject.otherviestinnän menetelmät
dc.subject.otherviestinnän tehtävät
dc.titleViestintä kuntien käyttäjälähtöisissä palveluinnovaatioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508252752
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2015-08-25T10:49:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysoinnovaatiotoiminta
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysokunnat
dc.subject.ysokäyttäjälähtöisyys
dc.subject.ysokäyttäjäkeskeinen suunnittelu
dc.subject.ysokäyttäjät
dc.subject.ysoosallistaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record