Show simple item record

dc.contributor.advisorKivitalo, Mari
dc.contributor.authorLeskinen, Kati
dc.date.accessioned2015-07-29T08:38:05Z
dc.date.available2015-07-29T08:38:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46552
dc.description.abstractIn early 2012 the Sahel area in sub-Saharan Africa was facing shortage in food and millions of people were in risk of hunger. In my Bachelor´s thesis I´m investigating the coverage of the Sahel crisis of 2012 in two Finnish main media; the newspaper Helsingin Sanomat and the online news of Finnish broadcasting company Yle (http://yle.fi/uutiset/). My data was collected between January and September in 2012 and it consisted fifteen different articles. My research method was critical discourse analysis through which I hoped to bring out the hidden structures of the texts and also to see what kind of so-called sahelian reality the writer was describing. My main research questions were: How is the Sahel crisis covered in Finnish main media? What kind of discourses are there behind the news? Famine is always a large global and social political issue that connects with all the four di-mensions of sustainable development; social, ecological, economic and cultural. What was notable was the scarcity of the data I collected; two media, almost nine months and almost twenty million people in risk of hunger and all I got was fifteen short articles. I came to conclusion that Africa as a whole is still portrayed in Finnish media mainly as a poor and very dry continent. From the data I found five different major discourses which I named like this: from top to bottom, the miserable normal conditions, hopelessness, con-creteness and the supremacy of economical aspect. The data collected portraits the crisis as something that can´t be avoided. Food is expensive and if the rain doesn´t come then people won´t get any food. Suffering can be eased by outsiders (organizations and such) if there would be sufficient amount of donations.en
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tulkitsin suomalaisten valtamedioiden tapaa uutisoida Sahelin alueen vuoden 2012 ruokakriisistä tammi-syyskuun välillä. Valtamediaa edustavat tässä tapaukses-sa sanomalehti Helsingin Sanomat ja Yleisradion internetuutispalvelu osoitteessa http://yle.fi/uutiset/. Ehkä huomiota herättävintä tutkimuksessa oli uutisoinnin vähyys; pahimmillaan kriisi uhkasi lähes 19 miljoonaa ihmistä Sahelin alueella Afrikassa Saharan ete-läpuolella, mutta se ei silti noussut missään vaiheessa pääuutisaiheeksi Suomessa. Aineistoni keräsin Helsingin Sanomien uutisista sekä Ylen internetuutispalvelusta vuonna 2012 tammi-syyskuun välillä ja se koostuu 15 erilaisesta uutisartikkelista. Osa niistä on ly-hyitä muutaman lauseen pituisia pikkujuttuja, osa pidempiä ja reportaasimaisempia. Tulkitsin aineistoani kriittisen diskurssianalyysin kautta, sillä yritin saada esiin piilotetut rakenteet uutisten takana ja nähdä sen, millaista todellisuutta kirjoittaja kuvaa Sahelin alueella elettävän. Tutkimuskysymyksiäni ovat: Miten Sahelin nälkäkriisistä on uutisoitu suomalaissa valtame-dioissa? Millaisia diskursseja on uutisoinnin taustalla? Nälänhätä on aina suuri globaali sosiaalipoliittinen ongelma, joka kietoutuu kestävän kehityksen kaikkiin neljään ulottuvuuteen; sosiaaliseen, taloudelliseen, ympäristölliseen sekä kulttuuriseen. Tutkimuksessani totesin, että Afrikka kuvataan mediassa lähinnä köyhäksi ja kuivaksi alueeksi. Uutisista löysin viisi erilaista merkittävää diskurssia, jotka olen nimennyt näin: ylhäältä alas, normaaliolojen kurjuus, toivottomuus, konkretisointi sekä talouden ylivalta. Artikkelien kautta muodostuva kuva kriisistä on vääjäämätön; ruoka on kallista, eikä vettä sada, joten ruoan vähyyden aiheuttaman kriisin muodostumista ei voida estää. Kärsiviä voidaan tosin aineiston perusteella auttaa ulkopuolisten toimesta, mikäli vain lahjoituksia saataisiin tarpeeksi.fi
dc.format.extent33
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSahel
dc.subject.othernälkäkriisi
dc.subject.otherruokakriisi
dc.subject.otherdiskurssi
dc.subject.othermedia
dc.subject.otherkehitysmaauutisointi
dc.subject.otherthe Sahel crisis
dc.subject.otherhunger crisis
dc.subject.otherdiscourse
dc.subject.othermedia
dc.subject.otherThird World journalism
dc.titleSahelin nälkäkriisin uutisointi : diskurssianalyyttinen tutkimus Helsingin Sanomien ja Ylen uutisoinnista Sahelin ruokakriisistä vuonna 2012
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201507292600
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.date.updated2015-07-29T08:38:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record