Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorVainio, Anni
dc.contributor.authorJukko, Miia
dc.date.accessioned2015-06-25T07:13:38Z
dc.date.available2015-06-25T07:13:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1477263
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46412
dc.description.abstractJukko, Miia ja Vainio, Anni. 2015. Kouluun kiinnittymisen muutokset siirryt-täessä alakoulusta yläkouluun. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kouluun kiinnittymisen ulottu-vuuksien välisiä yhteyksiä sekä niiden pysyvyyttä siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Päätarkoitus oli selvittää kouluun kiinnittymisen muutoksia ja keskimääräistä tasoa siirryttäessä alakoulusta yläkouluun. Tarkastelu suoritettiin taustamuuttujittain, joita olivat sukupuoli, opetustausta ja koulumenestys. Tutkimuksen tavoite oli lisätä tietoa kouluun kiinnittymisestä siirtymävaiheessa sekä selvittää voidaanko alakoulun kiinnittymisellä ennustaa kiinnittymistä yläkoulussa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuosien 2010 ja 2012 välise-nä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 392 oppilasta, joista tyttöjä oli 217 ja poikia 175. Erityisopetuksen oppilaita oli aineistossa 77. Aineisto on analysoitu SPSS 20.0-ohjelmalla. Kaikki kouluun kiinnittymisen ulottuvuudet olivat yhteydessä toisiinsa ja kaikissa ulottuvuuksissa alakoulun kiinnittyminen ennusti myös kiinnittymistä yläkoulussa. Kouluun kiinnittyminen laski kaikissa ulottuvuuksissa siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja tarkasteltavien ryhmien väliset kouluun kiinnittymisen muutokset olivat samansuuntaisia. Erityisopetuksen oppilaiden ja akateemisesti heikosti menestyvien oppilaiden kiinnittyminen oli verrokeita heikompaa kaikissa kiinnittymisen ulottuvuuksissa. Tulokset osoittavat, että kouluun kiinnittymisen tukeminen on erityisen tärkeää oppilaiden siirtyessä alakoulusta yläkouluun. Jatkossa olisi hyvä tutkia esimerkiksi, mitkä tekijät selittävät heikkoa kouluun kiinnittymistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (60 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkouluun kiinnittyminen
dc.titleKouluun kiinnittymisen muutokset siirryttäessä alakoulusta yläkouluun
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506252436
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-06-25T07:13:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyläkoulu
dc.subject.ysoalakoulu
dc.subject.ysosiirtymävaihe
dc.subject.ysoopintomenestys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record