Show simple item record

dc.contributor.advisorPalomäki, Sanna
dc.contributor.authorKukkasela, Anne-Mari
dc.contributor.authorVenäläinen, Sanna
dc.date.accessioned2015-06-23T13:09:24Z
dc.date.available2015-06-23T13:09:24Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1477328
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46396
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia liikuntaa haittaavia sairauksia tai vammoja esiintyy yhdeksäsluokkalaisilla yleisopetukseen osallistuvilla oppilailla. Lisäksi tarkoituksenamme oli tutkia ja vertailla sairauden tai vamman ilmoittaneiden oppilaiden sekä muiden oppilaiden suhtautumista koulunkäyntiä ja koululiikuntaa kohtaan, koululiikunnan kiinnostavuutta, sekä mieluisia ja ikäviä asioita koululiikunnassa. Tutkimuksessa käytetty aineisto on peräisin Opetushallituksen teettämästä liikunnan oppimistulosten seuranta-arvioinnista vuodelta 2010 (Palomäki & Heikinaro-Johansson 2011). Tutkimuksen perusjoukkona olivat kaikki suomalaiset peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset oppilaat. Tutkimukseen osallistui 51 koulua, ja näistä kouluista yhteensä 1619 yhdeksännen luokan oppilasta 819 poikaa ja 800 tyttöä. Tästä joukosta sairauden tai vamman ilmoittaneita poikia oli 80 ja tyttöjä 107. Tutkimukseen vastanneista 11,7 % ilmoitti jonkin sairauden tai vamman. Yhdeksästä sairausluokasta yleisimmäksi sairaudeksi osoittautui tuki- ja liikuntaelinsairaudet, joita oli yhteensä 6,1 %:lla kaikista tutkimukseen osallistuneista oppilaista. Toiseksi yleisin sairausluokka oli astma tai rasitusastma ja sen esiintyvyys oli 3,6 %. Niistä pojista, jotka ilmoittivat sairauden tai vamman suurempi osa kertoi koulunkäynnin olevan vastenmielistä verrattuna muihin poikiin. Yli 70 % kaikista tutkimukseen vastanneista oppilaista piti koululiikunnasta ja vain alle kymmenen prosentin mielestä se oli vastenmielistä. Kuitenkin sairauden tai vamman ilmoittaneet pojat kokivat koululiikunnan vastenmielisempänä kuin heidän ikätoverinsa. Liikuntatunnin lajisisältö osoittautui sairauden ja vamman ilmoittaneiden poikien ja tyttöjen mielestä mieluisimmaksi, mutta myös ikävimmäksi asiaksi liikuntatunneilla. Seuraavaksi mieluisimmat tai ikävimmät asiat liikuntatunneilla liittyivät liikuntakokemuksiin ja toimintaan ryhmän kanssa. Sairauden tai vamman ilmoittaneet pojat pitivät monipuolisuutta tilastollisesti merkitsevästi muita poikia mieluisempana asiana koululiikunnassa. Sairauden tai vamman ilmoittaneet oppilaat mainitsivat opettajan useammin ikävänä tekijänä koululiikunnassa kuin muut oppilaat, lisäksi sairauden tai vamman ilmoittaneet tytöt mainitsivat ilmapiirin ja tapaturmat ikävinä asioina koululiikunnassa useammin kuin muut tytöt. Koska osa koululiikunnan kielteisistä kokemuksista liittyi oppilaiden ilmoittamaan sairauteen tai vammaan, pakottamisen ja kehottamisen ilmapiiriin tunneilla sekä oppilaiden kokemaan syrjimiseen ja arvosteluun tunneilla, tulisi opettajien ottaa huomioon, miten sairaus tai vamma vaikuttaa oppilaan liikuntatunnille osallistumiseen ja siellä syntyneisiin kokemuksiin. Positiivisten liikuntakokemusten saamiseksi opettajan ja oppilaan välillä tulisi olla toimiva vuorovaikutussuhde ja opettajan tulisi eriyttää opetusta vastaamaan erilaisten oppilaiden tarpeita.fi
dc.description.abstractThe purpose of this research was to find out what diseases and disabilities hindering physical activity ninth grade students of mainstream education have. In addition, the purpose of the study was to examine and compare the attitudes of students who told about a disease or disability, together with other students, towards school and physical education, interest towards physical education, as well as the positive and negative sides of physical education. The data of this research comes from a follow-up evaluation of physical education learning outcomes, commissioned by the National Board of Educations, 2010 (Palomäki & HeikinaroJohansson 2011). All of the ninth grade students of comprehensive school were the base of this data. There were 51 schools that participated in the survey, with a total of 1619 ninth grade students: 819 boys and 800 girls. Out of these students, 80 boys and 107 girls told about their diseases or disabilities, all of them approximately in the age of 15 years. In the survey, 11,7% of the students told about their diseases or disabilities. Out of the nine categories of diseases, the most common was the category of musculoskeletal disorders and diseases, which 6,1% of the students that participated in the survey reported. The second most common category of disease was asthma or exercise-induced asthma, that 3,6% reported. The boys that told about having a disease or disability, disliked school more than the other boys. Over 70% of the students found physical education enjoyable or very enjoyable and only less than 10 % of the students did not like it at all. The boys with diseases or disabilities disliked physical education more than other boys their age. Both boys and girls found sports to be the most enjoyable and at the same time the most disliked thing in physical education. The second most enjoyable things in physical education were positive experiences and social togetherness. In turn, the second most disliked things were negative experiences and problems inside the group. Amongst the boys with diseases or disabilities, the variety of physical education was found significantly more enjoyable than amongst the rest of the boys. Teachers were mentioned as a negative factor more often amongst the students with diseases or disabilities than those without. The atmosphere in the class and accidents were mentioned as negative aspects more often amongst girls with diseases or disabilities than those without. The negative experiences of physical education that students with diseases or disabilities reported had to do with forcing, discrimination and evaluation during physical education classes. This proves that teachers should strongly consider the effects of students’ diseases and disabilities on experiences and attendance of physical education classes. In order to give students positive experiences in physical education, functional interaction between teachers and students is very important. Also the differentiation of physical education should meet the needs of different kinds of students.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.titlePolvivammoja, astmaa ja allergiaa : sairauden tai vamman ilmoittaneiden yhdeksäsluokkalaisten koululiikuntakokemuksia
dc.title.alternativeSairauden tai vamman ilmoittaneiden yhdeksäsluokkalaisten koululiikuntakokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506232417
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-06-23T13:09:25Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysokoululiikunta
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysosairaus
dc.subject.ysovammat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record