Show simple item record

dc.contributor.advisorTuhkanen, Tuula
dc.contributor.advisorNgumba, Elijah
dc.contributor.authorKosunen, Päivi
dc.date.accessioned2015-06-23T05:59:16Z
dc.date.available2015-06-23T05:59:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476494
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46388
dc.description.abstractAntibioottien havaitseminen jätevesistä on haastavaa johtuen matalista pitoisuuksista ja monimutkaisesta matriisista. Tässä työssä kehiteltiin kiinteäfaasiuuttoa, nestekromatografia ja tandem massaspektrometriä hyväksi käyttävä menetelmä, jolla voitiin analysoida viittä antibioottia yhtäaikaisesti matalina pitoisuuksina jätevesistä, ja sitä testattiin käytännössä kolmen keskisuuren suomalaisen jätevedenpuhdistamon jätevesiin. Monimutkainen matriisi heikentää usein antibioottien signaalia massaspektrometrissä ja tässä työssä käytettiin matriisi-korjattua ulkoista standardia huomioimaan efektiä. Mene-telmä oli yksinkertainen, nopea ja toistettava. Määritysrajat vaihtelivat <10–150 ng/l välillä. Viidestä tutkitusta antibiootista kolmea (trimetopriimi, sulfametoksatsoli ja siprofloksasiini) havaittiin kaikissa tutkituissa puhdistamattomissa jätevesissä. Doksisykliiniä ja nor-floksasiinia ei havaittu jätevesissä lainkaan. Korkein havaittu pitoisuus oli siprofloksasii-nilla, 300 ng/L. Pitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin mitä aiemmin tutkimuksissa on ha-vaittu. Ainoastaan trimetopriimiä havaittiin puhdistetuissa jätevesissä, ja sen pitoisuus oli korkeampi jokaisessa tutkitussa puhdistetussa jätevedessä kuin puhdistamattomassa. Tämä johtunee siitä, että vain vähän muuntuneet aineenvaihduntatuotteet voivat muuntua takaisin alkuperäisiksi lääkeaineiksi jäteveden puhdistusprosessin aikana. Mikrobilääkkeitä on suuri määrä eikä niitä kaikkia voi tutkia yhtä aikaisesti jätevesistä. Jatkotutkimuksia tarvitaankin, jotta löydetään indikaattoriyhdisteet, joita voidaan analysoida yhtäaikaisesti ja joiden avulla voidaan määritellä mikrobilääkkeiden aiheuttama resistenttien kantojen riski.fi
dc.description.abstractThe detection of antibiotics in wastewater is a challenge due low concentration and com-plex matrix. In this work the method with solid phase extraction, liquid chromatography and tandem mass spectrometry was developed to analyze five antibiotics simultaneously in wastewaters. The method was applied in practice by measuring concentration of antibiotics in three Finnish medium size WWTPs. Complex matrix can suppress the signal of antibiotics in mass spectrometry and this was taken into account by using matrix matched external standard. The developed method was simple, fast and repeatable and the limit of detections range from <10–150 ng/L. Three of five antibiotics (trimethoprim, sulfamethoxazole and ciprofloxacin) were detected in all influents. Doxycycline and norfloxacin were not detected neither influents nor effluents. In influent ciprofloxacin had the highest concentration: 300 ng/L. The concentrations were similar to published studies. Trimethoprim was the only one detected in effluents, and the concentrations were higher in all effluents than in influents. This may be because slightly transformed metabolites can be transformed back to parent compounds during the treat-ment process. As there are large amount of different antimicrobials in wastewaters and all of them cannot be detected at the same time, further investigate is needed to find the indi-cate compounds that can be detected simultaneously and assess the risk of antimicrobial resistance.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (51 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkiinteäafaasiuutto
dc.titleSimultaneous determination of five antibiotics in urban wastewater using SPE-HPLC-MS/MS
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506232410
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2015-06-23T05:59:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoantibiootit
dc.subject.ysolääkeaineet
dc.subject.ysosuuren erotuskyvyn nestekromatografia
dc.subject.ysojätevesi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record