Show simple item record

dc.contributor.advisorMoilanen, Pentti
dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorFagerlund, Janne
dc.date.accessioned2015-06-10T10:00:50Z
dc.date.available2015-06-10T10:00:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475715
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46270
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa selvitettiin luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytössä opettajankoulutuksen mahdollistamissa harjoittelutilanteissa sekä käyttöön vaikuttaneita tekijöitä. TVT:n opetuskäyttö on eräs kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisimmista ja tutkituimmista osa-alueista, sillä sen hyötyjä opetuksessa ja oppimisessa voidaan perustella monista pedagogisista näkökulmista. TVT:n opetuskäyttö on sekä kansainvälisten että valtakunnallisten tutkimusten mukaan vähäistä, eivätkä opettajaopiskelijat osoitetusti saa koulutuksensa aikana monipuolisia valmiuksia sen käyttöön. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lisäarvoa kokonaiskuvaan TVT:n opetuskäytön nykytilasta sekä sen mahdollisista kehitystarpeista opettajankoulutuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin kuutta Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksessa opintojaan päättävää luokanopettajaopiskelijaa. Haastatteluissa selvitettiin, millaisin tavoin TVT:tä oli hyödynnetty koulutuksen mahdollistamissa harjoittelutilanteissa sekä millaiset seikat olivat TVT:n opetuskäyttöön vaikuttaneet. Opiskelijoiden kertomuksista tarkasteltiin, miltä osin kokemukset vastasivat teoriakirjallisuuden perusteella muodostettua käsitystä TVT:n monipuolisesta käytöstä. Kokemusten perusteella laadittiin lisäksi induktiivisesti synteesi seikoista, joidenka kerrottiin keskeisimmin vaikuttaneen TVT:n opetuskäyttöön. Kokemuksista löytyi viitteitä TVT:n monipuolisesta käytöstä ja pedagogisesti edistyneistä käytänteistä, eikä TVT:n monipuoliselle opetuskäytölle löydetty varsinaisia esteitä. Kaiken kaikkiaan kokemukset olivat vaihtelevia ja TVT:n opetuskäytön opiskelijakohtaiset puutteet ja vahvuudet erilaisia. Käyttöön havaittiin vaikuttaneen opiskelijan asenteet, harjoittelukoulun infrastruktuuri ja teknologiankäytön toimintamallit, tekninen ja pedagoginen tuki, opiskelijan TVT-valmiudet sekä harjoittelutilanteiden kontekstuaaliset tekijät. Havaintojen perusteella suositellaan, että opettajankoulutukset selvittävät oman TVT:n opetuskäytön nykytilanteessa näiden tekijöiden osalta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (94 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJyväskylän yliopisto
dc.titleTieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö opettajaksi opiskelevien harjoittelutilanteissa ja siihen vaikuttaneet tekijät
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506102264
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-06-10T10:00:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysoopetuskäyttö
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopetusharjoittelu
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record