Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.advisorRatinen, Ilkka
dc.contributor.authorHytönen, Teija
dc.date.accessioned2015-05-29T11:22:36Z
dc.date.available2015-05-29T11:22:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474656
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46124
dc.description.abstractTutkimuksessa selvitettiin tablet-tietokoneiden opetuskäytön vaikutuksia bio-logian sisältötietojen oppimiseen ja syvällisempään ymmärtämiseen. Lisäksi selvitettiin, millaisia vaikutuksia tablet-tietokoneiden käytöllä on oppilaiden biologian opiskelumotivaatioon ja miten oppilaat suhtautuvat tablet-tietokoneiden käyttöön biologian opetuksessa. Tutkimus oli tapaustutkimus, joka suoritettiin Jyväskylän normaalikoulun yhden yhdeksännen luokan oppilailla. Tutkimus aloitettiin alkumittauksella, joka mittasi oppilaiden biologian tietotasoa, motivaatiota ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Alkumittauksen jälkeen suoritettiin kahden oppitunnin mittainen opetuskokeilu, jossa oppilaat etsivät ja syvensivät tietojaan ihmisen biologiasta tutkivan oppimisen menetelmällä tablet-tietokoneita hyödyntäen. Opetuskokeilu videoitiin laadullista analysointia varten. Opetuskokeilun jälkeen oppilaat suorittivat loppumittauksen, jolla selvitettiin oppilaiden biologian tietorakenteiden muuttumista, biologian opiskelumotivaatiota, asenteita ryhmätyöskentelyä ja tablet-tietokoneiden käyttöä kohtaan. Tutkimuksessa havaittiin oppilaiden biologian käsitteiden osaamisen pa-rantuvan, mutta ilmiöiden selittämisen taidoissa ei havaittu muutosta. Oppilai-den tablet-tietokoneiden käyttö oli opetuskokeilussa yksipuolista. Tulosten mukaan oppilailla oli hyvä biologian opiskelumotivaatio, eikä tablet-tietokoneiden käytöllä havaittu olevan siihen vaikutusta. Oppilaat suhtautuivat tablet-tietokoneiden käyttöön oppitunneilla myönteisesti ja pitivät tablet-tietokoneita hyödyllisinä ja monipuolisina välineinä.fi
dc.description.abstractThis case study focused on the impacts of the use of tablet-devices in learning and understanding of content knowledge in biology. Another aim was to study how tablet-devices affect pupils’ motivation to study biology and what kinds of attitudes they have towards to use tablet-devices in biology lessons. The study was carried out among 9th grade pupils in Jyväskylä Teacher Training School. The study started with a pre-enquiry that we’re used to meas-ure pupils’ knowledge of biology, motivation and ICT skills. After the pre-test there was a teaching period of 2x45 min. During this period pupils upgraded their knowledge of human biology by inquiry-based learning with tablet-devices. The teaching period was videotaped for qualitative analysis. After the teaching experiment there was a post-enquiry at examined changes in pupils’ knowledge of biology, motivation to study biology and attitudes towards teamwork and use of the tablet-devices. It was found in this study that pupils were better to handle biological con-cepts, but that there were no changes in pupils’ ability to explain biological phenomena. Pupils’ skills to use tablet-devices were quite simple. According to the results pupils had high motivation to study biology, and the use of tablet-devices had no effects on it. Pupils reacted to the use of tablet-devices as study tools positively, and they regarded tablet-devices as useful and versatile.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (102 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherbiologia
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otheroppiminen
dc.subject.othertablet-tietokone
dc.subject.othertapaustutkimus
dc.subject.othertutkiva oppiminen
dc.titleTablet-tietokoneiden käyttö ihmisen biologian opetuksessa : tapaustutkimus 9. luokan oppilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505292106
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.subject.methodTapaustutkimus
dc.date.updated2015-05-29T11:22:37Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysoopetusteknologia
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysotaulutietokoneet
dc.subject.ysotutkiva oppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record