Show simple item record

dc.contributor.authorKontkanen, Anna-Reetta
dc.date.accessioned2015-05-28T12:02:37Z
dc.date.available2015-05-28T12:02:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46106
dc.description.abstractTutkielman tarkoituksena oli tarkastella useita luovaan opettamiseen liittyviä tekijöitä opettajien näkökulmasta. Vaikka luova opettaminen on noussut yhdeksi luovuutta ja koulumaailmaa koskevan keskustelun aiheista, ei sitä ole vielä tutkittu paljoa, eikä termille ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Tämän tutkimuksen tarkoitus olikin toimia pohjana muille luovaa opettamista koskeville tutkimuksille. Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää kuinka suomalaiset englannin opettajat itse määrittelevät luovan opettamisen, millaisia asenteita heillä on luovaa opettamista kohtaan ja ovatko he omasta mielestään luovia opettajia. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, joka sisälsi yhdeksän avointa kysymystä. Vastauksia tuli eri puolilta Suomea yhteensä 28 kappaletta. Päämetodina vastausten analysoinnissa toimi kvalitatiivinen sisällönanalyysi. Edellä mainittujen pääteemojen lisäksi vastaajilta kysyttiin miten he määrittelevät luovan opettajan, mitkä tekijät vaikuttavat opettajan luovuuteen, miten kokemus vaikuttaa luovaan opettamiseen ja voiko luovaa opettamista opettaa. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat luovan opettamisen tärkeimmiksi määritteleviksi piirteiksi monipuolisuuden, vaihtelevuuden ja oppilaskeskeisen opettamisen. Kyselyyn vastanneista opettajista 60 prosenttia koki olevansa luovia opettajia. 71 prosenttia vastanneista sanoi luovan opettamisen vaativan ylimääräistä työtä. Heistä osa kuitenkin ilmaisi luovalla opettamisella olevan sellaisia positiivisia vaikutuksia mitkä tekevät siitä ylimääräisen työn arvoisen. Lisäksi 18 prosenttia vastaajista koki ettei luova opettaminen vaadi lainkaan ylimääräistä työtä. Kiinnostavaa oli myös, miten moni vastaaja mainitsi työympäristön tärkeänä luovaan opettamiseen vaikuttavana tekijänä. Tämä aihe olisikin yksi hyvä lähtökohta jatkotutkimukselle.
dc.format.extent23
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.titleCreative teaching - extra work or extra fun? : creativity in the conceptions and customs of Finnish EFL teachers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505282087
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2015-05-28T12:02:38Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record