Show simple item record

dc.contributor.advisorTanskanen, Minna
dc.contributor.advisorPiirainen, Jarmo
dc.contributor.authorKeskinen, Riikka
dc.date.accessioned2015-05-26T05:34:54Z
dc.date.available2015-05-26T05:34:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474298
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46055
dc.description.abstractRiikka Keskinen (2015). Plyometrisen kuormituksen akuutit fysiologiset ja biomekaaniset vasteet nuorilla ja ikääntyneillä naisilla. Liikuntabiologian laitos, Jyväskylän yliopisto, Liikuntafysiologian Pro gradu – tutkielma, 70 s. Ikääntyminen lisää sarkopenian todennäköisyyttä minkä lisäksi osteoporoosin ja lähes kaikkien muiden sairauksien riski kasvaa. Etenkin suurten ikäluokkien ikääntymisen myötä yhteiskunnalle aiheutuu suuria kustannuksia sosiaali- ja terveyspalveluille. Tämän vuoksi tarvitaan keinoja ennaltaehkäistä ikääntyvien fysiologisia muutoksia sekä sairauksia ja parantamaan heidän elämänlaatuaan. Oikealla liikunnalla voidaan saavuttaa mittavia tuloksia ikääntyneidenkin terveydessä. Plyometrinen harjoittelu on nopeusvoimaharjoittelua, jonka on osoitettu kasvattavan lihaksen maksimaalista voimaa, tehoa ja lisäävän nopeutta. Fyysisenharjoittelun tarkoituksena on kehittää elimistön suorituskykyä antamalla sille ärsykkeitä kuormituksella. Tätä harjoitusvaikutusta kutsutaan superkompensaatioksi. Jos kuormitus on oikeanlainen, adaptaatio johtaa suorituskyvyn nousuun palautumisen jälkeen. Yksittäisellä kuormituksella on tarkoitus rikkoa elimistön homeostaasia eli tasapainotilaa, jolloin ilmenee väsymistä sekä suorituskyky tilapäisesti laskee. Plyometrisen akuutin kuormituksen on kuitenkin havaittu parantavan suorituskykyä koska sen oletetaan virittävän hermostoa tulevaan kuormitukseen. Riippuen akuutin kuormituksen tavasta, kestosta ja intensiteetistä saadaan siis erilaiset kuormitusvasteet. Yleisesti positiiviset ilmiöt tulevat heti lyhyen suorituksen jälkeen. Pitkäkestoisena plyometrinen kuormitus aiheuttaa normaalia suorituskyvyn laskua, lihasvaurioita sekä tulehdusta elimistössä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin plyometrisen väsytyskuormituksen akuutteja fysiologisia ja biomekaanisia vasteita nuorilla ja ikääntyneillä sekä vertailtiin vasteita ikäryhmien välillä. Tutkimukseen osallistui 19 vapaaehtoista (9 nuorta ja 10 ikääntynyttä) naista. Fysiologisia vasteita kuten immuniteettiin vaikuttavia markkereita sekä perusverenkuva tutkittiin verinäytteistä ennen kuormitusta, heti sekä 2 tuntia väsytyskuormituksen jälkeen. Kyykky- ja pudotushypyistä tutkittiin voimantuottoa ennen ja jälkeen väsytyskuormituksen. Kuormitus aiheutti suurimmalta osin melko samankaltaiset fysiologiset vasteet molemmilla ikäryhmillä. Valkosolut nousivat mutta palautuivat 2 tunnin kuluessa lähelle lepotasoa. Lisäksi IL-6 sekä kreatiinikinaasi pitoisuudet nousivat kuormituksesta ja olivat koholla vielä 2 tunnin jälkeen. Kortisoli laski kuormituksesta ja jatkoi laskuaan vielä 2 tuntia kuormituksen jälkeen. Kummallakaan ryhmällä ei tapahtunut merkittäviä biomekaanisia muutoksia staattisen kyykkyhypyn tai pudotushypyn voimantuotossa väsytyskuormituksen johdosta. Näyttäisi siltä, ettei tämän kaltainen väsytyskuormitus olisi liian kovatehoista ikääntyneille eikä sillä olisi negatiivista vaikutusta immuniteettiin kertasuorituksena. Tutkimuksen perusteella plyometristä kuormitusta voisi suositella harjoittelumuodoksi myös ikääntyneille. Kuormitus tulisi kuitenkin suhteuttaa aina henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan, siten ettei kokonaiskuormitus pitkällä aikavälillä kasva liian suureksi.fi
dc.description.abstractRiikka Keskinen (2015). The acute physiological and biomechanical responses of plyometric exercise in young and elderly women. Department of Biology of Physical Activity, University of Jyväskylä, Master's thesis in exercise physiology, 70 pages. Aging increases the risk of major diseases, such as sarcopenia and osteoporosis as well as almost all other diseases. Especially the aging of the large age groups creates massive costs to the society in the health and social services sector. Thus, there is a need to find ways to prevent the physiological changes of aging and diseases and to improve the quality of life of elderly people. Significant improvement in the health of older people can be achieved with appropriate physical activity. Plyometric training is explosive strength training, which has been shown to increase the maximal muscle strength and power and to increase speed. These positive results are often shown immediately after the acute training session. On the other hand, long-lasting plyometric load has been shown to cause muscle damage and inflammation in the body and a reduction in performance. The purpose of physical training is to develop performance by giving it a stimulus to by loading. This training effect is called supercompensation. If the load is correct, adaptation leads to an increase in performance after recovery. A single load is intended to break homeostasis of the body when the fatigue and performance temporarily decreases. However, plyometric acute stress has been found to improve performance because it is assumed to excitation of the nervous system the loads. Depending on the type, duration and intensity of the load, thus obtaining the various load responses. In general, the positive phenomena come immediately after a short run. Long-lasting plyometric load causes the normal decline in performance, muscle damage and inflammation in the body. The purpose of this study was to examine the physiological and biomechanical responses of an acute plyometric training session. The study involved 19 volunteers (9 young and 10 elderly women). Physiological responses, such as immune markers, were studied in blood samples before the acute plyometric training session, immediately after the session, and after 2 hours. As muscle strength variables, squat and drop jumps were performed before and after the acute training to study maximal production. The acute plyometric training session induced similar physiological responses in both age groups. White blood cell levels increased but returned to near rest level after 2 hours. In addition, IL-6 and creatine kinase levels increased and were elevated after 2 hours. Cortisol levels decreased and continued to fall for 2 hours after the load. There were no significant changes in the squat or drop jump power generation due to fatigue loading in either group. It would seem that this kind of fatigue loading is not too hard for older people and does not have a negative effect on immune system. Based on the findings of this research, it would appear that acute plyometric load can be recommended also for the elderly. However, the load should always relate to personal characteristics so that the total long-term load does not grow too heavy.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (70 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherplyometrinen kuormitus
dc.titlePlyometrisen kuormituksen akuutit fysiologiset ja biomekaaniset vasteet nuorilla ja ikääntyneillä naisilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505262025
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntafysiologiafi
dc.contributor.oppiaineExercise Physiologyen
dc.date.updated2015-05-26T05:34:54Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5011
dc.subject.ysovalkosolut
dc.subject.ysohydrokortisoni
dc.subject.ysoikääntyminen
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysofyysinen kuormittavuus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record