Show simple item record

dc.contributor.advisorEerola-Pennanen, Paula
dc.contributor.authorVirtanen, Anna
dc.contributor.authorRuntti, Soile
dc.date.accessioned2015-05-21T10:45:17Z
dc.date.available2015-05-21T10:45:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45982
dc.description.abstractSuomalaisella koulutusjärjestelmällä on hyvä maine maailmanlaajuisesti. Sen seurauksena suomalaiseen osaamiseen kohdistuu yhä kasvava kysyntä kansainvälisillä markkinoilla ja koulutuksesta on tullut kilpailukykyinen vientituote. Suomalaista koulutusvientiä edustaa syksyllä 2014 Qatariin perustettu Qatar-Finland International School. Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa vanhempien tyytyväisyyttä koulun toiminnan laatuun. Tutkielman aineiston keräsi koulun johtoryhmä kevättalvella 2015. Aineisto kerättiin vanhemmilta kyselylomakkeella. Lomakkeessa oli strukturoituja väittämiä ja jokaisen väittämän jälkeen tila avoimelle kommentille. Määrällinen aineisto analysoitiin SPSS-ohjelmalla ja laadullisen aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysia. Tuloksista kävi ilmi, että vanhemmat ovat tyytyväisiä koulun toiminnan laatuun. Laadun osatekijöinä vanhemmat mainitsivat lapsen viihtyvyyden, opettajien ominaisuudet, kotiluokissa käytettävät opetusmenetelmät sekä positiiviset kokemukset kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä. Vanhemmat toivat esiin laadun osatekijöinä myös yksilöllisen oppimisen mahdollisuudet ja opetuksen eriyttämisen. Näissä osa-alueissa oli kuitenkin vanhempien mielestä kehitettävää. Myös arabian laitoksen ja vanhempien välisessä kommunikaatiossa oli parantamisen varaa. Laadullisesta aineistosta kävi ilmi, että vanhemmat painottavat laatua eri tavoin. Osa vanhemmista korosti vastauksissaan enemmän lapsen hyvinvointia, osa tuloksia ja osa yhteistyötä. Voidaan sanoa, että Qatar-Finland International School on onnistunut luomaan lämpimän sosioemotionaalisen ympäristön ja tarjoamaan korkealaatuista kotiluokkaopetusta sekä mahdollisuuksia yhteistyöhön vaikka kehitettävääkin löytyy. Tämän tutkielman tulosten perusteella voidaan ajatella, että suomalainen koulutus on siirrettävissä kansainväliseen kontekstiin.fi
dc.description.abstractFinnish education system has gathered good reputation worldwide. Consequently, educational know-how has met an expanding demand on the international market and education export has become a competitive export. One of the flagships of education export is Qatar-Finland International School (Q.F.I. School) which was established in autumn 2014. The purpose of this thesis is to explore parents´ satisfaction on the quality of education and care in Q.F.I. School. Data were collected from the parents by the administration of school. Questionnaire was carried out during the late winter 2015. It consisted of structured theses and a possibility for open comments after each thesis was given. Quantitative data were analysed with SPSS-programme and a content analysis for qualitative data was made. The results revealed that parents were satisfied on the quality of education and care. As quality elements parents emphasised enjoyment of the child, characteristics of the teachers, teaching methods of home-class teaching and positive experience of home-school collaboration. Also individualised learning possibilities and differentiated teaching was mentioned but on the other hand parents brought out that these elements have room for improvement. Additionally communication in Arabic department should be enhanced. Based on qualitative data parents emphasised the quality either in well-being oriented, result oriented or collaboration oriented way. As a conclusion it can be said that the Q.F.I. School has succeeded in creating a warm socioemotional environment and they are offering high-quality home-class teaching and opportunities for collaboration albeit there are some areas for development. According to findings of this thesis it can be stated that the Finnish quality criteria may respond to the international education requirements.en
dc.format.extent60
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherparents
dc.subject.otherquality
dc.subject.othereducation and care
dc.subject.othereducation export
dc.subject.otherevaluation
dc.subject.otherecological theory
dc.titleParents' satisfaction on the quality of education and care in Qatar-Finland International School
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505211940
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.date.updated2015-05-21T10:45:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record