Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Mikko.
dc.contributor.authorItämäki, Pauliina
dc.date.accessioned2015-05-20T09:59:18Z
dc.date.available2015-05-20T09:59:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45960
dc.description.abstractTutkielmani tarkoituksena oli selvittää entisten kielikylpyoppilaiden ajastuksia kielikylpypajois-taan sekä sen vaikutuksista nykyhetkeen. Vastaajat olivat osallistuneet kokoaikaiseen kielikyl-pyopetukseen Pietarsaaressa 1998 - 2009. Aineistonkeruu tapahtui kvalitatiivisella teemahaastattelulla talvella 2015, jolloin haastattelin kolmea suomenkielistä entistä kielikylpyoppilasta. Kysymykset haastatteluissa koskivat heidän omia kielikylpykokemuksiaan, kielikylpyä yleisellä tasolla sekä nykyhetkeä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että entisillä kielikylpyoppilailla oli positiivisia muistoja kieli-kylvystä ja he uskovat, että se on vaikuttanut heidän valintoihinsa peruskoulun jälkeen. Negatii-visten asioiden esittäminen tuntui heistä vaikealta, sillä heillä ei ole kokemusta tavallisesta opis-kelusta normaalilla luokalla. Toisin sanoen heillä ei ole mitään mihin verrata kokemuksiaan. Opinto-ohjauksen painottuminen suomenkielisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin luettiin huonoksi asiaksi kuten myös yläasteen vähäinen opetus ruotsiksi. Positiivisina asioina tulee esille käytän-nöllisen kielitaidon saavuttaminen, joka on välttämätön Pietarsaaren alueella työskennellessä. Tutkimuksen voisi toteuttaa isommassa mittakaavassa, jotta saataisiin luotettavampi tulos. Vas-taajien negatiivisten ja positiivisten vastausten perusteella voitaisiin luoda jatkokysymyksiä seu-raavaa tutkimusta ajatellen.fi
dc.format.extent30
dc.language.isoswe
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherKielikylpy
dc.subject.otherkieltenopetus
dc.subject.otherruotsin kieli
dc.titleFrån badet till livet : deltagarnas tankar om språkbad
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505201916
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSwedishen
dc.contributor.oppiaineRuotsin kielifi
dc.date.updated2015-05-20T09:59:18Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record