Show simple item record

dc.contributor.advisorLuoma-aho, Vilma
dc.contributor.authorKatajamäki, Outi
dc.date.accessioned2015-05-14T06:11:50Z
dc.date.available2015-05-14T06:11:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473680
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45899
dc.description.abstractTässä tutkielmassa hahmotetaan kuvataiteilijan viestintää ja osaamisvaatimuksia suhteessa taidekentän eri toimijoiden kanssa työskentelyyn ja toimeentuloon. Kuvataiteilijan työnkuva ja työn olemus poikkeavat muista ammateista merkittävästi, mikä vaikuttaa myös viestintäkompetenssin painotuksiin. Kuvataiteilija toimii pääsääntöisesti itsensä työllistäen, mutta ei kuitenkaan perinteisenä yrittäjänä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluin ja aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Teoreettisena viitekehyksenä on viestintäkompetenssia määrittelevät erilaiset lähestymistavat sekä työelämätaitoisuuden tutkimukset. Aineettomaan pääomaan pohjautuva kuvataiteilijan ammatti-identiteetin rakentumista tarkastellaan minuuden markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen kirjallisuuden kautta. Tutkimushaastateltaviksi valittiin kymmenen suomalaista taidealan, erityisesti kuvataiteen asiantuntijaa ja päättäjää. Jokainen haastateltavista on ollut työssään kiinteästi tekemisissä kuvataiteilijoiden kanssa erilaisissa yhteyksissä, kuten taidejournalismin, kuvataidejärjestöjen, galleria- ja museotoiminnan, taidekoulutuksen ja taide- ja kulttuuri-instituutioiden kautta. Asiantuntijoiden teemahaastattelujen lisäksi järjestettiin kaksi fokusryhmää, joista toinen koostui kuvataiteilija (AMK) -opiskelijoista ja toisen ryhmän osallistujat olivat jo aiemmin kuvataiteen alemman tutkinnan suorittaneita opiskelijoita, jotka jatkoivat opintojaan Aalto-yliopiston kuvataiteilijoille suunnatussa maisteriohjelmassa. Haastatteluissa käsiteltiin teemoja kuvataiteilijan työelämätaitoisuudesta viestintäkompetenssiin ja minuuden markkinoinnista henkilöbrändäykseen. Tutkimustulos todentaa viestintäosaamisen olevan vahvasti menestymiseen ja toimeentuloon vaikuttava tekijä kuvataiteilijan työssä. Kuvataiteilijan viestintäkompetenssi koostuu kirjallisen, sähköisen ja puheviestinnän monipuolisesta osaamisesta. Osaamisvaatimuksia asettavat useat toisistaan poikkeavat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset yhteydet, ja kussakin yhteydessä tulisi osata viestiä taiteilijapersoonastaan ja taiteen tekemisestään tilanteen edellyttämällä tavalla, tilanteeseen soveltuvassa roolissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (55 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherViestintäkompetenssi
dc.subject.othertyöelämätaito
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.otherhenkilöbrändäys
dc.subject.otheraineeton pääoma
dc.subject.otherkuvataide
dc.titleAmmattilaisten ja opiskelijoiden käsityksiä viestintäosaamisesta kuvataiteilijan työssä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505141855
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteisöviestintäfi
dc.contributor.oppiaineOrganizational Communicationen
dc.date.updated2015-05-14T06:11:51Z
dc.contributor.oppiainekoodi3131
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysotaideala
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysotyöyhteisötaidot
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysobrändäys
dc.subject.ysoaineeton pääoma
dc.subject.ysokuvataide


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record