Show simple item record

dc.contributor.advisorMetsäpelto, Riitta-Leena
dc.contributor.authorKajander, Suvi
dc.contributor.authorVeltheim, Katariina
dc.date.accessioned2015-05-07T08:00:26Z
dc.date.available2015-05-07T08:00:26Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1474091
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45802
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä lasten toiminnallisessa pienryhmässä. Pienryhmään kuului seitsemän (7) lasta ja sen toiminta perustui sovellettuun sosiodraamaan. Sosioemotionaalisten taitojen alueelta tarkasteltaviksi taidoiksi määrittyivät lasten kehitystarpeiden mukaan itsesäätely, tunteiden säätely, omien tunteiden tunnistaminen sekä empatiataito. Lisäksi selvitimme siirtyvätkö ryhmässä opitut taidot ryhmän ulkopuolelle kouluympäristöön ja miksi ryhmään osallistuneet lapset hyötyivät ryhmän toiminnasta eri tavoin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, joka sisälsi toimintatutkimuksen piirteitä. Osallistuimme pienryhmään apuohjaajina samanaikaisesti havainnoiden lasten toimintaa. Keräsimme tutkimusaineiston haastattelemalla ryhmän ohjaajaa jokaisen kokoontumiskerran jälkeen ja koko projektin loputtua sekä toimintaan osallistuneiden lasten luokanopettajia projektin jälkeen. Analysoimme litteroidun aineiston sisällönanalyysin keinoin ja tyypittelimme lasten prosessit neljäksi prosessityypiksi, joita ovat ”edistynyt” (1 lapsi), ”aaltoileva” (3 lasta), ”keskeneräinen” (2 lasta) sekä ”edistymätön” (1 lapsi) prosessi. Tutkimustulokset osoittivat, että lasten kehitys ryhmässä oli hyvin vaihtelevaa. Lähes kaikilla lapsilla oli havaittavissa sosioemotionaalisten taitojen oppimista pienryhmässä ja joillakin lapsista nämä myönteiset muutokset näkyivät luokanopettajien mukaan myös luokkatilanteissa ja välitunneilla. Tulokset osoittivat kuitenkin, että toiminnasta hyötyminen edellyttää kohtuullista sosioemotionaalisten taitojen lähtötasoa. Ryhmässä ainoa ”edistymättömän” prosessityypin lapsi tuli ryhmään sosioemotionaalisten taitojen kannalta kaikkein hankalimmasta lähtökohdasta. Eritasoiseen hyötymiseen vaikuttivat heidän lähtötilanteensa ohella ryhmän muut lapset, heidän kykynsä luottaa aikuiseen sekä ryhmässä saadut positiiviset kokemukset. Tutkimustuloksiamme on haastavaa yleistää, sillä jo tämän pienen ryhmän kohdalla huomasimme lasten kehityksen olevan hyvin yksilöllistä. Lisäksi lasten kehitykseen vaikuttavat monet niin ulkoiset kuin sisäisetkin seikat, kuten kotitausta, temperamentti ja sosiaaliset suhteet. Tulevina opettajina meidän oli kuitenkin tärkeää saada tietoa erilaisista sosioemotionaalisen kehityksen tukimuodoista, joista sovellettu sosiodraama voi olla yksi.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (103 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherLasten toiminnallinen pienryhmä
dc.subject.othersosiodraama
dc.subject.othertoimintatutkimus
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.subject.othersosioemotionaaliset taidot
dc.titleSosioemotionaalisten taitojen tukeminen sosiodraamaan perustuvassa lasten toiminnallisessa pienryhmässä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505071754
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodToimintatutkimus
dc.date.updated2015-05-07T08:00:27Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysopienryhmät
dc.subject.ysososiodraama
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysoitsesäätely


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record