Show simple item record

dc.contributor.advisorKuronen, Marjo
dc.contributor.authorKaartinen, Heli
dc.contributor.authorTurunen, Rita
dc.date.accessioned2015-04-24T05:10:54Z
dc.date.available2015-04-24T05:10:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475421
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45707
dc.description.abstractTämä kvalitatiivinen pro gradu -tutkielma on tapaustutkimus sosiaalihuollon valvontaa kohtaan kohdistuvista intresseistä ajanjaksona, jolloin sosiaalihuollon valvonnan lainsäädäntöä uudistetaan. Vuodesta 2010 alkaen on Suomessa valmisteltu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, rahoittamisesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Vastausta tutkimuskysymykseen, Millaisia intressejä eri tahoilla on sosiaalihuollon valvontaa kohtaan?, on etsitty sote-järjestämislain väliraporttiin, Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:15, annetuista lausunnoista. Tutkimusaineisto koostuu 15 eri lausunnonantajan lausunnosta. Analysoitaviksi tahoiksi määrittyivät valtion valvontaviranomaiset, kuntatahon toimijat, sosiaali- ja terveysalan järjestötahon toimijat, työntekijäjärjestötahon toimijat ja työnantajajärjestötahon toimijat. Aineiston analyysimenetelmänä on käytetty aineistolähtöistä ja teoriasidonnaista sisällönanalyysiä. Tutkielman viitekehyksenä on intressi. Käytämme tutkielmassa Tuorin (1993) teoreettista mallia, jonka mukaan intressi muodostuu toimijan arvoista, tarpeista ja haluista sekä tavoitteista ja toiminnasta. Intressi tarkoittaa erityistä suhdetta toimijan ja tietyn kohteen tai kohdealueen välillä. Tutkielmassa on vahvana näkemys intressien kontekstisidonnaisuudesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralla on intressi oman asemansa säilyttämiseen sekä intressi sosiaalihuollon valvontajärjestelmän selkeyttä, suunnitelmallisuutta ja systemaattisuutta kohtaan. Lapin, Pohjois-Suomen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston keskeisin intressi on oman aseman säilyttäminen. Vaikka intressi on sama, on toimijoiden intressien muodostumisen osatekijät yksilölliset. Suomen Kuntaliitto ry:llä on intressi vaikuttaa kuntien aseman säilyttämisen puolesta. Sosiaalihuollon valvontaa kohtaan Kuntaliiton intressi on kuntalaisten oikeuksia korostava. Vastaajakuntien (Virrat, Rovaniemi ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote) intressit poikkeavat jonkin verran toisistaan, mutta yhteistä niille on intressi säilyttää mahdollisuus kuntalaisten edun toteutumisen valvomiselle. Vammaisfoorumi ry asettaa viimesijaisen vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta valvontajärjestelmälle. Järjestö ajaa jäsenistönsä etuja vaatimalla valvonnalle vahvaa toimivaltaa. Kehitysvammaliitto ry:n intressit olivat yhteneväisiä Vammaisfoorumin kanssa. Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö ry Akavan intressi sosiaalihuollon valvontaa kohtaan liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen vastuutahon resursseihin – vain taloudeltaan ja väestöpohjaltaan riittävän laaja taho kykenee kantamaan muun muassa valvontavastuunsa. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n intressinä on vaikuttaa lainsäädäntöön niin, että sote-järjestelmä on tulevaisuudessa hyvä ja toimiva, jolloin valvontakin on helpompi toteuttaa. Elinkeinoelämän keskusliitto ry EK:llä on intressi ajaa sosiaalihuollon laadunvalvontaa palveluntuottajien tehtäväksi, koska tällöin palveluntuottajien merkityksellinen asema ja yritysten kasvupotentiaali lisääntyisi. Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry:n ja Sosiaalialan työnantajat ry:n lausunnoista ei ollut löydettävissä intressiä sosiaalihuollon valvontaa kohtaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (149 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersosiaalihuolto
dc.subject.othervalvonta
dc.subject.otherintressi
dc.subject.otherLaki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
dc.titleSosiaalihuollon valvontaa koskevat intressit sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain väliraportin (STM Raportteja ja muistioita 2013:15) lausuntovaiheessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504241661
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-04-24T05:10:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysovalvonta
dc.subject.ysointressit
dc.subject.ysolainsäädäntö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record