Show simple item record

dc.contributor.advisorTarnanen, Mirja
dc.contributor.advisorKauppinen, Merja
dc.contributor.authorPuronaho, Katri
dc.contributor.authorSeppä, Anna-Sofia
dc.date.accessioned2015-04-17T07:28:34Z
dc.date.available2015-04-17T07:28:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1473926
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45653
dc.description.abstractTutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, jossa selvitetään oman äidinkielen opettajien käsityksiä kielen opettamisesta sekä heidän kokemuksiaan ActLib -projektista. Lisäksi tut-kimuksessa tarkastellaan, mitä kielen eri osa-alueita: puhumista, kirjoittamista, luetun ym-märtämistä ja kuullun ymmärtämistä, opettajat pitävät tärkeinä ja mitä osa-alueista voidaan harjoituttaa tutkittavien laatimien oppimateriaalien avulla. ActLib -projektin tavoitteena on rakentaa internet-alustalle monikielinen ja -kulttuurinen materiaalipankki, jota opettajat voivat hyödyntää kielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla neljää projektiin osallistunutta opettajaa kevään 2014 aikana. Kaikki opettajat ovat maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oman äidinkielen opettajia. Viiden opettajan hanketta varten laatimia tehtäviä analysoitiin syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Sekä haastattelut että oppimateriaalit analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat kokeneensa ActLib -projektin positiivisena. He saivat projektista tukea omaan opetukseensa ja uusia ideoita muilta projektiin osallistuneilta opettajilta. Kaikki haastatellut opettajat kertoivat pyrkivänsä käyttämään monipuolisesti erilaisia tehtäviä opetuksessaan. Tutkimukseen osallistuneiden oman äidin-kielen opettajien näkemykset siitä, mitä kielen osa-alueita oman äidinkielen tunneilla olisi kaikista tärkeintä oppia, vaihtelivat jonkin verran. Kaikkia kielitaidon osa-alueita pidettiin tärkeinä ja jokaisen osa-alueen harjoitteleminen tuli esille vähintään kolmessa kirja-arkussa. Kaikki haastatteluihin osallistuneet opettajat pitivät puhumista tärkeänä tai jopa kaikkein tärkeimpänä kielitaidon osa-alueena. Keskustelu mainittiin usean kirja-arkkutehtävän tehtävänannossa, mutta keskusteluissa käytettävää kieltä ei ollut nimetty. Kirjoittamisen opettaminen koettiin tärkeäksi, mutta haastavaksi. Kolme tutkituista kirja-arkuista sisältää kirjoittamiseen liittyviä tehtäviä. Kaikki opettajat kertoivat lukemisen olevan olennainen osa heidän opetustaan, ja luetun ymmärtämiseen tähtääviä tehtäviä onkin neljässä kirja-arkussa. Kuullun ymmärtäminen miellettiin osaksi suullista kielitaitoa ja sen nähtiin olevan yhteydessä puhumiseen. Sitä voi harjoituttaa neljän kirja-arkun tehtävillä pääsääntöisesti kuuntelemalla opettajien valitsemia tarinoita nauhalta tai opettajan ääneen lukemana. Näi-den neljän kielitaidon osa-alueen lisäksi haastatteluissa ja kirja-arkkujen tehtävissä tulivat esille kieliopin, sanaston ja kulttuurin opetus. Jokainen kieli on erilainen ja kielten taustalla vaikuttavat erilaiset kulttuurit. Kulttuurilla näyttäisikin olevan kytköksiä siihen, millainen käsitys opettajilla on kielestä sekä mitä kielen osa-alueita he pitävät tärkeinä ja näin ollen opettavat. Kulttuuritaustan lisäksi opetukseen voivat vaikuttaa opettajien koulutus ja aiemmat kokemukset opettajan työstä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (71 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervähemmistökulttuurit
dc.subject.othermaahanmuuttajataustaiset oppilaat
dc.subject.otheroma äidinkieli
dc.subject.otheroman äidinkielen opetus
dc.subject.otherActLib -projekti
dc.titleOman äidinkielen opetuksen kehittäminen : toiminnallinen kirja-arkku opettajien työkaluna
dc.title.alternativeToiminnallinen kirja-arkku opettajien työkaluna
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504171598
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-04-17T07:28:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysovähemmistöt
dc.subject.ysovähemmistökielet
dc.subject.ysomaahanmuuttajatausta
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record