Show simple item record

dc.contributor.advisorHuovinen, Erkki
dc.contributor.authorKolonen, Eeva-Liisa
dc.date.accessioned2015-04-14T09:23:40Z
dc.date.available2015-04-14T09:23:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472129
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45625
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin laulunopetuksen tuntitapahtumia psyykkisten ilmiöiden näkökulmasta ja pyrittiin selvittämään millaisia kriittisiä ja terapeuttisia tekijöitä laulunopetus sisältää. Tätä tutkittiin laulunopiskelijoille lähetetyllä sähköisellä kyselyllä, joka sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Kysymyksillä pyrittiin selvittämään mitä opiskelijat mielsivät sisältyvän hyvään laulutuntiin ja laulunopettajaan. Myös opettajien näkökulma tuotiin esiin kolmessa haastattelussa, joissa kysyttiin opettajien mielipiteitä hyvän laulutunnin edellytyksistä, onnistuneen opettaja-oppilassuhteen edellytyksistä, opetuksen tyypillisimmistä kipupisteistä sekä opettavimmista ja sytyttävimmistä opetuskokemuksista. Tutkimuksen taustateoriana toimi Wilfred R. Bionin psykodynaaminen teoria oppimisesta, jonka avulla tutkimustuloksia tarkasteltiin holistisena oppimiskumppanuutena oppilaan ja opettajan välillä. Tällöin voitiin todeta oppimistilanteen peilivaikutus molempiin osapuoliin opettajan toimiessa kuitenkin ohjaavana ja täten enemmän kannattelevana osapuolena. Tutkimuksen perusteella voitiin myös todeta, että laulunopetuksen terapeuttisten piirteiden voidaan nähdä muotoutuvan opetuksen kriittisistä tekijöistä ja muodostavan ikään kuin spiraalimaisen rakennelman, jossa yksi piirre on aina omiaan aikaansaamaan seuraavan. Vastaavasti yhden tekijän puuttuminen näyttäisi voivan yhtälailla estää terapeuttisen spiraalin muodostumisen tai ainakin heikentää sen toimintaa. Oppilaan kasvavat valtautumisen kokemukset vaikuttavat myös opettajaan ja näin molemmat osapuolet voivat kokea minän eheytymistä ja saada sen myötä kokonaisvaltaisia valtautumisen kokemuksia molempien oman container-funktion kehittyessä, mikä edelleen voi kasvattaa molempien oppimis- ja opiskelumotivaatiota.fi
dc.description.abstractThe purpose of the thesis was to study psychological impacts of singing lessons by focusing on critical and therapeutic features of singing lessons. The study was conducted as an e-mail survey directed to students of singing, and it included forced-choice questions concerning opinions about a good singing lesson and a good singing teacher. Teachers point of view was brought up by interviews concerning their opinion about good singing lesson, succesful teaching relationship, the most typical problems and the most taughtful and inspiring teaching experiences. The background theory of this study is Wilfred R. Bions's psychodynamic theory of learning by which the results of the study were seen as a holistic learning partnership between student and the teacher. Therefore the mirror impact can be seen affecting on both the student as well as the teacher althogh the teacher is to be seen as the guiding and the supporting member of the learning partnership. Based on the results of this study the therapeutic features of singing pedagogy can be seen built by the critical features of teaching, forming a continuating spiral in which one feature creates or inhibits anotherone. The increasing experiences of emancipation by pupils seem to impact on teacher and therefore both parts can have experiences of emancipation as well as experiences of becoming whole. At the same time the container function develops, potentially increasing both of the participant's motivation for learning and studying.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (84 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherBion, Wilfred R
dc.titleLaulunopetuksen psyykkisistä vaikutuksista : opetuksen kriittisiä tekijöitä ja terapeuttisia piirteitä
dc.title.alternativeOpetuksen kriittisiä tekijöitä ja terapeuttisia piirteitä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504141574
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.date.updated2015-04-14T09:23:40Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysopsykodynamiikka
dc.subject.ysolaulaminen
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysolaulunopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record