Show simple item record

dc.contributor.advisorJari-Erik Nurmi, Professori, PsT
dc.contributor.authorArpré, Raija
dc.date.accessioned2014-12-28T10:46:56Z
dc.date.available2014-12-28T10:46:56Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1464971
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44995
dc.description.abstractTämä pro gradu –tutkielma pohjautuu Jyväskylän yliopiston ”Oppiminen ja motivaatio” - hankkeen ”Alkuportaat – Lapset, vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa” - seurantatutkimukseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuosina 2011 lasten ollessa neljännellä luokalla. Tutkittavia äitejä oli 125. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia huolenaiheita äideillä oli liittyen lapsen koulunkäyntiin. Huolenaiheita kysyttiin kyselylomakkeella. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, selittävätkö äidin sosiaalinen tausta, koulutustaso, vanhemmuuden stressi ja masentuneisuus äitien huolia. Samoin oltiin kiinnostuneita, selittääkö lapsen taitotaso (yksilö– ja ryhmätestit) sekä kaverisuhteet (sosiometria) ja ongelmakäyttäytyminen (opettaja-arviointi) äitien huolia. Tulosten mukaan äidit eivät pääsääntöisesti olleet kovinkaan huolestuneita muista lapsen koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Eniten he olivat huolissaan lapsen motivaatiosta ja vähiten opettajan ammattitaidosta. Tulokset osoittivat myös, että mitä yliaktiivisempia, huonommin matematiikan laskutaidossa ja kertotaulussa menestyviä lapset olivat, sekä mitä vähemmän lapsi osoitti prososiaalisuutta, sitä huolestuneempia vanhemmat olivat lapsen oppimismotivaatiosta. Lisäksi tulokset osoittivat, että mitä enemmän lapsella oli kaverisuhteisiin liittyvää ongelmakäyttäytymistä, negatiivisia toverimainintoja ja mitä huonommin lapsi menestyi kertotaulussa sekä mitä enemmän esiintyi vanhemmuuden stressiä, sen huolestuneempia vanhemmat olivat lapsensa kiusaamisesta. Tutkimus antoi uutta tietoa äidin huolenaiheista lapsensa koulunkäynnistä. Kiinnittämällä huomiota äidin lapsen koulunkäyntiä koskeviin huoliin voidaan parantaa perheen ja koulun välistä yhteistyötä. Lisäksi mikäli oppilashuollon resurssit olisivat riittäviä, voitaisiin tukea ohjata luokassa eniten sitä tarvitseville mm. oppimiseen tai ongelmakäyttäytymisen ehkäisemiseen. Tämä tutkimus toi esille myös lapsen kiusaamiseen puuttumisen tärkeyden, sillä lapsen kiusaaminen selitti äidin huolia lapsen oppimismotivaatiota enemmän. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tietää äidin huoliin vaikuttavien äitiin (mm. stressi) ja lapsiin liittyvien tekijöiden (mm. yliaktiivisuus) pidemmän aikavälin seuraukset.fi
dc.description.abstractThis master's thesis is based on follow-up study ”First Steps – Interaction and Learning within Children-Parent-Teacher Triangle”. The data for the research was collected in the year 2011 when the children were on fourth grade. There were 125 mothers under the study. The follow-up study was firstly interested in the kind of worries mother was experiencing in their children’s school-going. The concerns were registered with survey form. The second objective was to examine whether mothers social backgrounds, levels of education, parental stress and parental depression would explain mothers concerns. Also the children’s skill levels (individual- and group testing), social contacts, friends (sociometry) and problem behaviour (the teachers evaluation) were examined as possible predictors of mothers concerns. The results showed that the mothers weren't much concerned about other subjects concerning their children’s school-going. Mostly worrying thing was the child’s motivation and the least the teachers professionality. The results also pointed out that the more hyperactive, less skillful in calculus and times tables the kids were and the less the child showed prosociality, the more mothers worried their children’s motivation of learning. The results also indicated that the more the child had problem behaviour in their friendships and negative friend-mentions, the more mothers evidenced stress, the more concerned the mothers were about bullying.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (37 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherÄidin huolet
dc.subject.otherVanhemmuuden masennus
dc.subject.otherVanhemmuuden stressi
dc.subject.otherLapsen kaverisuhteet
dc.subject.otherLapsen prososiaalisuus
dc.subject.otherLapsen ongelmakäyttäytyminen
dc.subject.otherOppimisvaikeudet
dc.titleÄidin huolet lapsensa koulunkäynnistä : mikä selittää?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412283580
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.date.updated2014-12-28T10:46:56Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi202
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysovanhemmuus
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysokoulunkäynti
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysoprososiaalisuus
dc.subject.ysooppimisvaikeudet
dc.subject.ysokäyttäytymishäiriöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record