Show simple item record

dc.contributor.advisorKettunen, Tarja
dc.contributor.advisorKokko, Sami
dc.contributor.authorMäkelä, Heidi
dc.date.accessioned2014-12-18T17:08:01Z
dc.date.available2014-12-18T17:08:01Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1464697
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44969
dc.description.abstractHeidi Mäkelä (2014). Muumit ja suuri tunnetulva: Muumilaakson tarinoissa esiintyviä tunteiden juonirakenteita sekä leikki-ikäisten lasten tunteita käsitteleviä teemoja. Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Terveyskasvatuksen pro gradu – tutkielma, 85s., 3 liitettä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella Muumilaakson tarinoissa esiintyvien tunteiden juonirakenteita sekä leikki-ikäisten lasten tunteita käsitteleviä teemoja. Tutkimukseen valittiin sarjan 101:stä Suomessa esitetystä jaksosta 10 jaksoa. Aineistoon valitut jaksot sisälsivät tutkijan mukaan useita voimakkaita ja erilaisia henkilöhahmojen perustunteiden ilmaisuja. Tunteiden ilmaisua tulkittiin niin kasvojen ilmeistä, elekielestä, toimintamallista kuin puhutusta tekstistä. Tutkittavat tunteet rajattiin neljään perustunteeseen: iloon, suruun, vihaan ja pelkoon. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta ja menetelmänä oli kertomusten juonirakenneanalyysi. Aineistosta löydettiin kolme erilaista juonirakennetta; mielihyvästä mielihyvään, mielipahasta mielihyvään sekä mielihyvästä mielipahaan. Suurin osa valituista jaksoista alkoi ja loppui mielihyvään, mutta muutamat jaksot alkoivat tai loppuivat mielipahaan. Lasten tunteita käsitteleviä teemoja löytyi aineistosta lukuisia. Tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan lasten tunnistamia perustunteita: ilo, suru, viha ja pelko. Ilon tunteita nostattivat negatiivisen tunteen poistuminen, tavoitteen saavuttaminen, tärkeän henkilön tai asian paluu erossa olon jälkeen sekä spontaanit, odottamattomat hetket ja tilanteet. Surua aiheuttivat lähes aina jonkun ihmisen, asian tai ilmiön menettäminen, pettymykset ja yksinäisyys. Vihan tunnetta ilmeni harmin aiheuttamisesta itselle tai toiselle joko fyysisesti tai psyykkisesti, tavoitteen estämisestä ja kokemuksesta tulla kohdelluksi epäansaitulla tavalla. Pelon tunnetta herättivät lukuisat asiat, kuten mielikuvitusolennot, eron ja kuoleman pelko, eläimet, vangitseminen, vieraat henkilöt, asiat ja paikat sekä fyysiset olosuhteet kuten pimeys, kovat äänet ja korkeat paikat. Tässä tutkimuksessa tarkastellut jaksot esittävät Muumilaakson tarinoissa esiintyvän monenlaisia tunteita johtuen erilaisista tilanteista. Jaksot eivät kuitenkaan ole samanlaisia vaan tunteiden määrä ja laatu vaihtelevat jaksokohtaisesti. Sisältämällä laajan tunnekirjon Muumisarjat tarjoavat lapselle mahdollisuuden tutustua ja käsitellä erilaisia tunteita.fi
dc.description.abstractHeidi Mäkelä (2014). Moomins and The Great Flood of Emotions: Emotional Storylines and Themes Processing Childrens’ Emotions in Moomin Stories. Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 85 pp.. 3 appendicies. The purpose of this master’s thesis was to examine emotional storylines of Moomin stories and themes processing children’s emotions in Moomin stories. The material included 10 episodes out of 101 episodes shown in Finland. Chosen episodes included, according the researcher, several strong and different expressions of basic emotions expressed by characters. Emotions of characters were examined by facial expressions, expressive behavior, form of activity and spoken language. Examined emotions were limited in four basic emotions: joy, anger, sadness and fear. The research was based on qualitative research and as a method storyline analyses was used. In the material three different storylines were found; from delight to delight, from malaise to delight and from delight to malaise. Most of the episodes began and finished with delight climate, but some of the episodes began and finished with malaise. In the material several different themes, which processed children’s emotions, were found. The research processed only basic emotions, which children could recognize: joy, sadness, anger and fear. Joy was expressed as a byproduct after clearing a negative emotion, achieving one’s goal, having someone or something back after a separation or as a byproduct of a spontaneous moment. Sadness occurred when losing a person, a case or a phenomenon, when facing a disappointment and when being lonely. Anger was expressed when somebody caused physical or psychological harm to oneself or someone that one cares for, when one’s goal was blocked or when one felt to be treated by undeserved way. Fear was appeared by several themes, such as, imaginary creatures, fear of death and separation, animals, capture, strange persons, things and places as well as physical conditions as darkness, loud voices and high places. The episodes examined in this research show that Moomin stories depict a variety of emotions resulting from different situations. The episodes are not, however, similar to each other, but the quantity and quality of emotions varies between episodes. By including a vast variety of emotions, Moomin stories offer a child the possibility to recognize and handle different emotions.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherJansson, Tove
dc.subject.otherMuumilaakson tarinoita (televisiosarja)
dc.titleMuumit ja suuri tunnetulva : Muumilaakson tarinoissa esiintyviä tunteiden juonirakenteita sekä leikki-ikäisten lasten tunteita käsitteleviä teemoja
dc.title.alternativeMuumilaakson tarinoissa esiintyviä tunteiden juonirakenteita sekä leikki-ikäisten lasten tunteita käsitteleviä teemoja
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412183554
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.date.updated2014-12-18T17:08:01Z
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysotunne-elämä
dc.subject.ysoleikki-ikäiset
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysojuoni
dc.subject.ysosadut


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record