Show simple item record

dc.contributor.advisorHirvonen, Tuula
dc.contributor.authorRenvall, Lauri
dc.date.accessioned2014-12-15T14:28:25Z
dc.date.available2014-12-15T14:28:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44891
dc.description.abstractThe study analyzes Finnish upper secondary school engslish as a foreign language (EFL) textbooks. It aims to create an overview of the type and the frequency of output-based activities in two different textbook series. The analysis examines textbooks from two different courses. The purpose of the study is to find out if there are gaps in the textbooks' activity repertoire so that teachers can complement them if they consider it necessary. No studies could be found that would provide an aspect to contribute to the present study. The data that consists of the units of activity in the textbooks is analyzed and categorized according to the method of theory guided content analysis. The activities are divided into main categories depending on whether they are output-based or not, and whether they are oral or written. After that they are divided into sub-categories depending on what type of written or oral activities they are. The analysis found out that, firstly, there is a relatively high number of output-based activities in the textbooks under scrutiny. Secondly, there are gaps in the representation of units of activity. There are only few collaborative dialogue activities in the textbooks. Furthermore, there was only one function-oriented written activity in all of the textbooks. The results of the analysis were compared to the demands that the national core curriculum for upper secondary schools sets for upper secondary school students. The demands are based on the competence scales stated in the Common European framework of reference for languages (CEFR). The comparison was made in order to find out if the representation output-based activities in the textbooks meet the demands set by the national core curriculum and the CEFR. The textbooks were mostly successful in meeting these demands, but it is possible that certain gaps in the representation of output-based activities hinder upper secondary school students' possibilities to answer to the demands that are set for them.en
dc.description.abstractTutkielma analysoi suomalaisia lukion englantia vieraana kielenä opettavia (EFL) oppikirjoja. Se pyrkii luomaan yleiskuvan siitä kuinka paljon ja minkä tyyppisiä kielen tuottamiseen perustuvia tehtäviä kahdessa eri oppikirjasarjassa on. Analysoitavana on kahden eri kurssin oppikirjat. Tutkielman tavoitteena on ottaa selvää, onko oppikirjojen tehtävätyyppien edustuksessa aukkoja, joita opettajat voivat paikata nähdessään sen tarpeelliseksi. Samankaltaisia tutkimuksia ei löytynyt, joiden kautta tutkittavaa ilmiötä olisi voinut lähestyä niin, että se olisi antanut tutkielmalle lisäarvoa. Oppikirjan tehtävistä koostuva tutkimusainesto analysoidaan ja kategorisoidaan teoriaohjaavan sisällönanalyysin metodin mukaisesti. Tehtävät jaetaan pääkategorioihin riippuen siitä ovatko ne kielen tuottamiseen perustuvia vai eivät, ja ovatko ne suullisia vai kirjallisia tehtäviä. Sen jälkeen ne jaetaan alakategorioihin riippuen siitä, minkä tyyppisiä suullisia tai kirjallisia tehtäviä ne ovat. Analyysistä saaduista tuloksista kävi ilmi, että ensinnäkin kielen tuottamiseen perustuvia tehtäviä on verrattain paljon kyseisissä oppikirjoissa. Lisäksi selvisi, että tehtävätyyppien edustuksessa on aukkoja. Tekstikirjoissa on varsin vähän yhteistoiminnallisia keskustelutehtäviä. Lisäksi kaikissa neljässä tekstikirjassa on vain yksi tekstin funktion oppimiseen suuntautuva kirjoitustehtävä. Analyysin tuloksia verrattiin Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS) asettamiin vaatimuksiin lukiolaisten kielitaidolle. Vaatimukset pohjautuvat Yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen asettamiin taitotasoihin. Vertailu tehtiin, jotta saataisiin selville, vastaavatko oppikirjojen kielentuottamisen tehtävät LOPSin ja Yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen vaatimuksiin. Suurimmaksi osaksi oppikirjat onnistuivat vastaamaan näihin vaatimuksiin, mutta on mahdollista, että tietyt aukot tehtävätyyppien edustuksessa hankaloittavat oppilaiden mahdollisuuksia vastata heille ylhäältäpäin asetettuihin odotuksiin.fi
dc.format.extent22
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheroutput
dc.subject.otherinterlanguage
dc.subject.othersociocultural theory
dc.subject.othersecond language learning
dc.subject.otherlanguage acquisition
dc.subject.otheroutput-based activity
dc.titleThe type and the frequency of output-based activities in Finnish upper secondary school EFL textbooks : an overview of modern textbooks
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412153507
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.date.updated2014-12-15T14:28:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record