Show simple item record

dc.contributor.advisorAvela, Janne
dc.contributor.authorRuotsalainen, Ilona
dc.date.accessioned2014-12-03T17:37:06Z
dc.date.available2014-12-03T17:37:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1453134
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44807
dc.description.abstractAivojen hermostollisissa rakenteissa ja toiminnassa tapahtuu adaptaatiota motorisen oppimisen seurauksena. Eräs ehdotetuista malleista, johon muutokset voivat perustua on hermoliitoksen voimakkuuden pitkäaikainen tehostuminen eli pitkäkestoinen potentiaa-tio (LTP). Keinotekoisesti LTP:n kaltainen vaikutus voidaan tuottaa parillisella as-sosiatiivisella stimulaatiolla (PAS). Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että PAS voi parantaa tietyn tyyppistä motorista oppimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on sel-vittää miten PAS:n tuottama LTP:n kaltainen plastisuus vaikuttaa visuomotorisen oppi-misen alkuvaiheeseen. Visuomotorinen oppimistehtävä suoritettiin kolme kertaa PAS:n jälkeen. Oppimistehtävä oli tarkkuustehtävä, jossa koehenkilön piti seurata esimerkkivoimakäyrää mahdolli-simman tarkasti tuottamalla voima plantaarifleksiolla. Transkraniaalisella magneettisella stimulaatiolla tuotettiin motorisia herätepotentiaaleja (MEP) ennen PAS:ta ja jokaisen oppimistehtävän jälkeen. Lisäksi hermon sähköistästimulaatiota käytettiin Hoffman refleksin (h-reflex) ja maksimaalisen m-aallon mittaamiseen (Mmax). Koehenkilöt jaettiin kolmeen ryhmään: kontrolli (CON), vastaajat (RES; PAS tuotti MEP:n fasilitoitumista) ja ei-vastaajat (NON, PAS ei kasvattanut MEP:n kokoa). Kaikki ryhmät paransivat suoritustaan oppimistehtävien 1 ja 3 välillä (L1 ja L3). Vain RES-ryhmä paransi suoritustaan välillä L2 ja L3. Suorituksen parantuminen oli merkit-sevä verrattuna CON-ryhmään ja lähes merkitsevä verrattuna NON-ryhmään. MEP:n amplitudit PAS:n jälkeen olivat seuraavat: RES 138,0 ± 98,6 % (POST1), 227,8 ± 130,2 % (POST2, p < 0,022) ja 228,4 ± 152,9 % (POST3, p < 0,012), NON 83,0 ± 35,2 % (POST1) 70,7 ± 21,7 % (POST2, p < 0,020) and 72.0 ± 15,5 % (POST3). MEP:n koossa ei tapahtunut muutoksia CON-ryhmässä. Myöskään h-refleksissä tai Mmax:ssa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia eri mittausajankohtien välillä. Kaikissa kolmessa ryhmässä suoritus parani saman verran välillä L1 ja L3. Kuitenkin oppimistehtävän lopussa PAS:lla näyttää olevan suotuisa vaikutus visuomotoriseen op-pimistehtävään.fi
dc.description.abstractBrain adapts in response to motor learning by changing neuroanatomical and functional properties. One proposed model for these changes is long lasting enhancement of synap-tic strength called long-term potentiation (LTP). LTP-like changes in motor cortex are possible to induce artificially with paired associative stimulation (PAS). Further, evi-dence exist that PAS can enhance specific types of motor learning. The aim of this re-search was to study the effect of PAS-induced LTP-like plasticity on early acquisition phase of brief visuomotor learning task. A motor learning task was conducted three times following PAS. The learning perfor-mance was calculated as a magnitude of average error throughout the task. Transcranial magnetic stimulation was applied before (PRE) PAS and after each learning task to measure motor-evoked potentials (MEP) from soleus muscle. In addition, electrical nerve stimulation was used to measure the Hoffman reflex (h-reflex) and maximal com-pound muscle action potential (Mmax). The subjects were divided into three different groups: control (CON), responders (RES, PAS induced MEP facilitation) and non-responders (NON, PAS did not increase MEP size). All groups improved their perfor-mance between learning task 1 and 3 (L1 and L3). Only the RES group improved be-tween L2 and L3. The improvement was significant compared with CON and almost significant with NON. MEP amplitudes following PAS increased in RES group; 138.0 ± 98.6 % (POST1), 227.8 ± 130.2 % (POST2, p < 0.022) and 228.4 ± 152.9 % (POST3, p < 0.012). In the NON group MEP amplitudes were 83.0 ± 35.2 % (POST1) 70.7 ± 21.7 % (POST2, p < 0.020) and 72.0 ± 15.5 % (POST3). There were no changes in CON compared with PRE measurement. Both the h-reflex and Mmax did not change significantly between conditions. Thus, the learning performance did not differ between the groups when compared the total amount of learning (between L1 and L3). However, at the end of the learning task as the learning proceeded, PAS seems to have an beneficial impact on visuomotor learn-ing task.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (45 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpaired associative stimulation
dc.subject.othervisuomotor learning
dc.subject.otherbrain plasticity
dc.subject.othertranscranial magnetic stimulation
dc.titleThe effect of paired associative stimulation-induced long-term potentiation-like plasticity on visuomotor learning
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412033425
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntabiologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biology of Physical Activityen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineBiomekaniikkafi
dc.contributor.oppiaineBiomechanicsen
dc.date.updated2014-12-03T17:37:07Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi5012
dc.subject.ysoaivot
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysostimulointi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record