Show simple item record

dc.contributor.advisorLeppänen, Mauri
dc.contributor.authorPartanen, Matias
dc.date.accessioned2014-11-22T09:06:26Z
dc.date.available2014-11-22T09:06:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451939
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44721
dc.description.abstractKetterien menetelmien käyttäminen on lisääntynyt 2000–luvulla. Mikään niistä ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan käytettäväksi, vaan niitä tulee räätälöidä vastaamaan paremmin kehittämiskontekstia ja sen erityispiirteitä. Tässä tutkielmissa tarkastellaan ketterien menetelmien räätälöintiä. Tarkoituksena on selvittää, millä tavoilla ketteriä menetelmiä on esitetty räätälöitäväksi ja miten niitä on käytännössä räätälöity ja minkälaisin kokemuksin. Tutkimus perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen. Tutkielmassa esitellään ensin lyhyesti, mitä kehittämismenetelmällä tarkoitetaan, millä tavoilla menetelmän kehittämistä ja räätälöintiä voidaan suorittaa sekä millaisia ohjelmistokehitykseen ja räätälöintiin vaikuttavia tilannetekijöitä on olemassa. Tämän jälkeen tutkielmassa käsitellään ketterää lähestymistapaa ja kuvataan ketteristä menetelmistä tarkemmin Scrumia, XP:tä ja Kanbania prosessien, roolien ja käytänteiden näkökulmasta. Tämän jälkeen tutkitaan millaisia teoreettisia ehdotuksia ja ohjeita ketterän menetelmän räätälöimiseksi on esitetty. Yhdeksästä tutkimuksesta selvitetään erityisesti räätälöintistrategia ja -lähtökohta, räätälöintiprosessi sekä räätälöinnin kohde. Tämän jälkeen käydään läpi ketterän menetelmän räätälöintiä koskevia tapaustutkimuksia. Kuuden tapaustutkimuksien käsittely tapahtuu työssä luodun ketterän menetelmän viitekehyksen avulla, joka koostuu kehittämisympäristön kontekstista ja sen erityispiirteistä, prosessista ja strategiasta, räätälöinnin tuloksesta ja kokemuksien haltuun ottamisesta. Tutkielman tuloksista selviää, millä eri tavoin ketteriä menetelmiä on esitetty räätälöitäviksi sekä millaisiin tilanteisiin ketteriä menetelmiä on räätälöity, miten sitä on tehty ja millaisia tuloksia räätälöinnistä on saatu. Tuloksia voidaan hyödyntää ketterää menetelmää räätälöitäessä organisaation tai projektin käyttöön.fi
dc.description.abstractDuring the last decade we have been able to witness rapid increase of the use of agile methods However, organizations and projects rarely adopt and use the methods “by the book”, but rather tailor them to better meet the development contexts and their features. The purpose of this thesis is to find out which kinds of suggestions for tailoring agile methods have been presented in the literature and how agile methods have been tailored in practice, and with which kinds of experience. The thesis is based on a comprehensive literature review. This thesis will first briefly discuss what the method means, in which ways it can be engineered and tailored and what situational factors are related to software development. After that the concepts of agility and agile method will be discussed. Three agile methods, Scrum, XP and Kanban, are described in terms of processes, roles and practices. Third, the thesis will discuss what kinds of theoretic suggestions and instructions have been given regarding tailoring of agile methods. Nine studies will be discussed with the emphasis on tailoring strategy and basis, tailoring process and tailoring target. Fourth, the thesis will describe and analyze six case studies on agile method tailoring based on a framework composed of development context and its special features, tailoring process and strategy and outcome. The results of this thesis show what kind agile method tailoring suggestions and instructions have been made, what kinds of situations agile methods have been tailored for, how it has been done and with what kind of experiences. The results can be used when tailoring an agile method for the use of an organization or a project.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherScrum
dc.subject.otherXP
dc.subject.otherKanban
dc.titleKetterän menetelmän räätälöinti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411223341
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2014-11-22T09:06:27Z
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoketterät menetelmät
dc.subject.ysoräätälöinti
dc.subject.ysokonfigurointi
dc.subject.ysoohjelmistokehitys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record