Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili
dc.contributor.advisorJääskelä, Päivikki
dc.contributor.authorTaskinen, Anna-Elina
dc.date.accessioned2014-11-14T12:35:58Z
dc.date.available2014-11-14T12:35:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451519
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44662
dc.description.abstractTaskinen, Anna-Elina. ARJESSA JAKSAMINEN 11–14-VUOTIAIDEN JOUKKUEVOIMISTELIJOIDEN KOKEMANA. Kasvatustieteen pro gradu –työ. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2014. 117 sivua. Tutkimuksen lähtökohtana toimi nuorten kilpaurheilijoiden arjessa jaksaminen. Tarkoituksena oli selvittää millaiseksi 11–14-vuotiaat joukkuevoimistelijat kokevat oman arjessa jaksamisensa. Tutkimuksen tavoitteena oli myös saada tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten kilpaurheilijoiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Lisäksi pyrittiin selvittämään miten hyvin tutkimukseen osallistuneet voimistelijat osaavat säädellä omaa jaksamistaan ja tunnistaa siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukseen osallistui kuusitoista iältään 11–14-vuotiasta joukkuevoimistelijatyttöä. Tutkimusaineisto koostui lomakekyselyistä, tunnepäiväkirjoista sekä viikkoseurantalomakkeista, joilla seurattiin voimistelijoiden jaksamista, mielialaa ja koetun kokonaiskuormituksen määrää. Lisäksi aineistoa kerättiin kartoittamalla voimistelijoiden harjoituksissa jaksamista numeerisella itsearviointimenetelmällä. Aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2014 ja analysoitiin kevätlukukauden 2014 aikana. Tutkimuksen metodologisena lähtökohtana toimi aineistolähtöinen sisällönanalyysi, joskin aineistoa analysoitiin osittain myös kvantitatiivisin menetelmin. Aineiston analyysin pohjalta muodostettiin neljä ryhmää (selviytyjät, sopeutujat, sinnittelijät ja suorittajat) kuvaamaan tutkimukseen osallistuneiden voimistelijoiden arjessa selviytymisen keinoja sekä suhtautumista omaan arjessa jaksamiseensa. Vaikka vastaajien kokemukset omasta arjessa jaksamisestaan vaihtelivatkin voimakkaasti eri vastaajaryhmien välillä, havaittiin kaikkien vastaajien raportoinnissa kuitenkin tiettyjä yhteneväisyyksiä. Voimistelijoiden jaksamisen esimerkiksi todettiin olevan voimakkaasti yhteydessä ohjattuihin urheiluharjoituksiin osallistumiseen sekä vuorokaudenaikojen vaihteluun. Lisäksi osallistujien havaittiin osaavan säädellä omaa jaksamistaan kohtalaisen hyvin. Myös omaan jaksamiseensa vaikuttavia tekijöitä vastaajat tunnistivat hyvin. Tärkeimmiksi jaksamistaan edistäviksi tekijöiksi tutkimukseen osallistuneet nimesivät vertaissuhteiden sekä terveellisten elämäntapojen merkityksen. Lasten ja nuorten parissa työskenteleville tämän tutkimuksen anti tarjoaa yhdenlaisen näkökulman lapsiurheilijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tarkasteluun. Kotien, koulujen ja urheiluseurojen väliseen yhteistyöhön tämä tutkimus tuo tietoa urheilevien lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hakusanat: arjessa jaksaminen, kilpaurheilu, lapsiurheilu, hyvinvointi, varhaisnuoretfi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (105 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherarjessa jaksaminen
dc.subject.otherkilpaurheilu
dc.subject.otherlapsiurheilu
dc.subject.otherhyvinvointi
dc.subject.othervarhaisnuoret
dc.titleArjessa jaksaminen 11-14 -vuotiaiden joukkuevoimistelijoiden kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411143260
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-11-14T12:35:59Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysojaksaminen
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysovarhaisnuoret
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysojoukkuevoimistelu
dc.subject.ysoharrastukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record