Show simple item record

dc.contributor.authorHyvämäki, Kekke
dc.date.accessioned2014-10-29T06:53:03Z
dc.date.available2014-10-29T06:53:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1447987
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44500
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Jyväskylän yliopiston luokanopettajaopiskelijoiden kokemuksia, taitoja ja asenteita tieto- ja viestintätekniikasta (TVT). Tutkimuksen aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka lähetettiin luokanopettajaopiskelijoiden sähköpostilistalle keväällä 2014. Kysely tuotti yhteensä 62 vastausta. Aineisto analysoitiin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden kokemukset tieto- ja viestintäteknologian käytöstä ovat monipuolisia. Jokaisella tutkittavalla oli oma tietokone, mikä antoi hyvät edellytykset hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti opinnoissa ja vapaa-ajalla. Opiskelijat käyttivät monia eri ohjelmistoja ja palveluita opintojen ulkopuolella. Myös opinnoissa hyödynnettiin paljon verkko-oppimisympäristöjä ja eri tapoja käyttää tietokoneita ja verkkoja. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskelijat kokevat tietotekniset käyttötaitonsa hyviksi taitoja mittaavien kaikkien kysymysten keskiarvon ollessa jopa 4,41 asteikolla 1-5. Vertailtaessa opiskelijoiden iän tai opintojen aloitusvuoden vaikutusta TVT-taitoihin, ei näiden välillä havaittu riippuvuutta. Tutkimuksen perusteella opiskelijat suhtautuvat tieto- ja viestintäteknologiaan sekä sen käyttöön opinnoissaan myönteisesti, sillä asenteita mittaavien kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,96 asteikolla 1-5. Tulosten mukaan yhteyttä tutkittavien iän tai opintojen aloitusvuoden ja TVT-asenteiden välillä ei näyttänyt olevan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (96 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherluokanopettajaopiskelija
dc.subject.othertieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.othertieto- ja viestintäteknologia
dc.subject.otherkokemukset
dc.subject.othertaidot
dc.subject.otherasenteet
dc.titleKokemuksia, taitoja ja asenteita : luokanopettajaopiskelijat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä
dc.title.alternativeLuokanopettajaopiskelijat tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410293124
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2014-10-29T06:53:04Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotaidot
dc.subject.ysoasenteet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record